Buttafly ( * 1989 )

Portrét Vanessa Brünsing

Životopis Vanessa Brünsing

Doma všude na světě Vanessa Brünsing se narodila v roce 1989 na Bodamském jezeře (Německo). Její matka je ze Zambie a její otec z Bavorska. Umělkině v dětství hodně cestoval díky rodičům. V důsledku toho začala v raném věku považovat celý svět za svůj velký domov.

Když Vanessa Brünsingová poprvé jako malé dítědrýela v ruce ceruzku, okamžitě si zalíbila umění. Mladá umělkině preferuje malování očí a zvířat. Chvíli byla taky inspirována japonskou manga Sailor Moon a kresbami od Diddl Mouse.

Během svého učňovského studia jako grafik, začela Vanessa používat umění, jako odbyt pro své myšlenky. Zároveň chtěla stimulovat myšlenky svými pracemi: metamorfózou (m)Buttafly.

Pod uměleckám jménom Buttafly které již ukazuje na spojení s motivy přírody, upřednostňuje malovat zvířata, která ji fascinují nebo jsou ohrožena zánikem. Ve jejích dílech se však nacházejí i lidé a společensky relevantní témata, jako je spotřeba. V malováni používa význam a sílu symbolů. Považuje je za známky energie a historie, které ovlivňují naše životy.

Země, znázorněná jako zeměkoule, často hraje hlavní roli v jeních obrazech. Kriticky vnímá sociální zaměření diferenciace mezi kulturami a jednotlivci. Země je ja taky místem sjednocení a sounáležitosti. Vanessa Brünsingová zaměřuje své práce na naší Zemi jako společné místo života, na detaily a krásu přírody. Její obrazy jsou plené sílny, světla a veselých barev. Vědomě nechává barvy roztékat, hraje si s jejími efekty a vynáší přirozené aspekty nad rámec ovladatelnosti.

Vanessa Brünsing v současné době experimentuje s digitální animací svých uměleckých děl, díky čemuž působí její umění živě. p>

Reprodukce na platno a olejomalby od Buttafly

Promiòte!

Pro vyhledávaný výraz jsme nenalezli žádný obraz
Použijte jiné klíèové slovo nebo využijte naše návrhy vyhledávání.

Seznam umìlcù - dle pøíjmení, dle proslulosti nebo dle abecedního uspoøádání. V našem repertoáru je zastoupených na tisíce umìlcù

Seznam umìlcù »

 Zde je pøehledný seznam všech stylù a umìleckých období. Od antiky po souèasnou modernu.

Umìlecký styl »

Vyhledávaè barev Vám vyhledá obrazy pomocí barev, které se v obrazu nacházejí. Pokud hledáte pouze dle jedné barvy, vyhledávaè Vám nalezne všechny obrazy, ve kterých se barva nejvíce vyskytuje.Mùžete si zvolit až pìt barevných odstínu, abyste našli obraz, který hledáte.

Hledání dle barev

Hledání dle muzeí je pomùcka, která zobrazuje obrazy dle jejich lokality. Pokud napøíklad hledáte obrazy z paøížského Louvru, zvolte Louvre.
V seznamu muzeí je evidováno pouze 50% ze všech našich dìl.

Muzea a galerie »

Heslový rejstøík ukazuje obrazy pøidìlené dle pojmù. Napøíklad pod slovem "Adam" naleznete všechny obrazy, které jsou titulované stejným názvem a souèasnì obrazy od malíøù stejného jména jako napøíklad umìlec Adam Elsheimer.

NAHORU