FRESKO TAPETA -VELIKÉ UMĚNÍ PRO HEZKÉ ZDI

Nejoblíbenìjší umìlecké díla taky jako fresko tapeta

DEKORACE PRO HEZKÉ ZDI

Díky naší jedineèné technologii Vám nyní mùžeme nabídnout reprodukci Vašich vlastních obrázkù nebo obrazù z naši galerie tištìné na fresko tapetu. Tapety jsou speciálnì vyrobené pro snadnou manipulaci a lehkou adaptaci na zeï. Koneèný výsledek pùsobí jako skuteèná malba na stìnu.

Materiál našich fresko tapet se liší od obyèejných tapet bìžnì dostupných. Náš materiál zajišuje pøesný a dokonalý tisk, trvalost ostrosti a barevnosti. Tudíž krása umìleckého díla bude na naší reprodukci zachována.

Pokud si pøejete zaplnit vìtší plochu, obrazy z naší nabídky umožòují zvìtšení tisku obrazù ve formátu XXXL fresko tapety. Bez problému!

Tento typ fresko tapet se jednoduše instaluje, ale také odstraòuje. Pokud budete chtít zmìnit Váš interiér nebude Vám to fresko tapeta komplikovat.

DOBRÉ VÌDET

Tato tapeta se bìžnì používá k ozdobení stìn a stropù. Maximální šíøka jednoho pásu freskové tapety je 100 cm. U menších velikostí dáváme pozor na symetrii. Jako napøíklad tapetu o velikosti 120cm, budeme tisknout na dva stejnì veliké pásy o rozmìru 60cm.  

Jedná se o netkanou tapetu, která slouží k vytvoøení nástìnných fresek umìleckých dìl nabízených v našem katalogu nebo fotografií dodané zákazníkem. Tapeta a je ohodnocena nìmeckým certifikátem B1(pro nehoølavost) dle normy DIN 4102-1. Je tedy ideální pro veřejné prostory. tapeta je 100% bez PVC.

Sbírka fresek, ideální pro fresko - tapetu

LEPENÍ FRESKO TAPETY

Doporuèujeme lepení tapety s lepidlem bez rozpoušedel (napøíklad Ovalit T od firmy Henkel). Povrch plochy, na kterou chete tapetu nalepit by mìl být suchý a prostý prachu.

1. Lepidlo se nanáší rovnomìrnì pøímo na celou zeï pomocí válce.

2. Rozbalte tapetu a dejte ji pøímo na zeï, na kterou bylo nanesené lepidlo. 

3. Hrany a výbìžky oøežte cutterem.  

POZOR: Napasujte jednotlivé pásy tapety tak, aby obrázek nebyl posunutý. 

Přihlásit se k odběru informčního emailu od MYARTPRINTS.CZ!

Buďte první, kdo se dozví o speciálních nabídkách a exkluzivních slevových kupónech. Nabízíme Vám krásné motivy obrazů pro váš domov a taky nápady na dekoraci.


Přihlaste se k odběru našeho informačního emailu:

Přihlaste se k odběru našeho informačního e-newsletteru a nezmeškejte žádnou nabídku!
Nahoru