Informace pro dodavatele

KUNSTKOPIE.DE e.K.
Hardy Schulz
Haferweg 46
22769 Hamburg
Nìmecko 

tel: + 49 40 669 300813
Fax : + 49 40 669 30088
info [at] myartprints.co.uk 
..............................................
Kontakt pro klienty z Èeské a Slovenské Republiky: 

Iveta Sisková Anfossi 

mail: iveta @ myartprints . cz

Tel CZ: 228 888 359 
.............................................. 

Adresa pro vrácení zboží :
MYARTPRINTS.CZ
Sídlo Firmy
Pobøežní  4
180 00 Praha 8

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Na účasti v řízení o řešení sporů nejsme vázaný.

Odpovìdná osoba:

KUNSTKOPIE.DE - Hardy O.A. Schulz
Haferweg 46
22769 Hamburg 
Nìmecko

Tax ID: 08 703 02487
Trade ID: DE202659329

Hébergeur
NMMN
New Media Markets & Networks GmbH
Haferweg 46
22769 Hambourg
Nìmecko
Obchodní rejstøík : HRB 71102 Hamburg
Tel : +49 40 284 118-0
 

Externí odkazy

Všechny odkazy naší stránky byly peèlivì provìøeny. V momentì vytvoøení odkazu nebylo evidentní, že se jedná o porušení zákona. Nicménì, nemáme kontrolu nad všemi stránkami na internetu. Pokud bude nìjaká z tìchto stránek protizákonná, kontaktujte nás prosím na: marketingrepro-tabeaux.com. Odkaz ovìøíme a v pøípadì potøeby odstraníme.

NAHORU