Legální informace

Informace pro dodavatele

KUNSTKOPIE.DE e.K.
Hardy Schulz
Haferweg 46
22769 Hamburg
Nìmecko 

tel: + 49 40 669 30080
info@kunstkopie.de

Právní informace na KUNSTKOPIE.DE:
Hamburský obchodní rejstřík: HRA 114230
IČ DPH v rámci Společenství: DE 261731185


..............................................
Kontakt pro klienty z Èeské a Slovenské Republiky: 

Iveta Sisková Anfossi 
mail: iveta @ myartprints . cz
Tel CZ: 228 888 359 
.............................................. 

Adresa pro vrácení zboží :
MYARTPRINTS.CZ
Sídlo Firmy
Pobøežní  4
180 00 Praha 8

Příjem zboží

KUNSTKOPIE.DE
Große Bahnstraße 33
22525 Hamburk
Německo
Telefon: +49 (0) 40 669 300 819

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Na účasti v řízení o řešení sporů nejsme vázaný.

Platforma EU pro zákon o řešení spotřebitelských sporů

Odpovìdná osoba:

KUNSTKOPIE.DE - Hardy O.A. Schulz
Haferweg 46
22769 Hamburg 
Nìmecko

Tel: +49 (0)40 669 300 80
info@kunstkopie.de

Kredity obrázků

1x, akg images, ARTOTHEK, bridgeman images, fine art images, Kaboompics, panthermedia, Pexels, pixabay, shutterstock, StockSnap, Unsplash, Oliver Reetz/ Hanseshot, Julia Hoersch, Silke Zander, Nina Struve, Peter Fehrentz.

Icons designed by Freepik from Flaticon.

Externí odkazy

Všechny odkazy naší stránky byly peèlivì provìřeny. V momentì vytvoření odkazu nebylo evidentní, že se jedná o porušení zákona. Nicménì, nemáme kontrolu nad všemi stránkami na internetu. Pokud bude nìjaká z tìchto stránek protizákonná, kontaktujte nás prosím na: marketingrepro-tabeaux.com. Odkaz ovìříme a v případì potřeby odstraníme.

Nahoru