Objednejte si online obrazy s passepartouts

Passepartouts

Skvěle se hodí k prezentaci grafiky.

PASPARTA ZUŠLECHTÍ GRAFICKÉ UMÌNÍ


Pasparta je kartonový okraj mezi obrazem a rámem. Pasparta pøedstavující prostor mezi rámem a obrazem se používá k upozornìní diváka na umìlecké dílo. Napøíklad je vhodné použít paspartu pøi malém obrazu s velkým rámem. Divák se tak nesoustøedí pouze na rám, ale také na samotné dílo.

Na stránce MYARTPRINTS.CZ míte na výběr 2 typy pasparta. Kromě tradičního pasparta, ve které je obraz ohraničen, nabízíme také uložený paspartout, který obraz zvětšuje a tím generuje přirozený stín vzdáleností.

HODÍ SE PASPARTA KE KAŽDÉMU OBRAZU?

Pasparta se pøedevším hodí pro grafické umìní, náèrty a kresby. 

Doporuèujeme Vám použít paspartu u obrazu z 18. století, protože právì v té dobì byla pasparta používána. V minulosti bylo jejím úkolem pøedevším obraz chránit pøed rámem. Tenkrát døevo rámu nebylo napušteno ochranžmi prvkami a vytvářelo kyselé prostøedí a zabarvovalo okraje umìleckého díla.

Paspartu nedoporuèujeme u malovaných obrazù- olejomalby, tisk na plátno a fresky. Pasparta se doporuèuje pouze pro tištìné reprodukce na papír. Také v galeriích a muzeích velmi zøídka spatøíte obraz v kombinaci plátno a pasparta. 

Pokud si k obrazu vyberete paspartu, automaticky k nìmu pøidáme akrylové sklo. Sklo chrání obraz a paspartu proti vlhkosti.
 

 

IDEÁLNÍ PRO PASPARTU: AKVARELOVÝ A RUÈNÌ ZPRACOVANÝ PAPÍR

Ruènì Zpracovaný papír Albrecht Dürer z ruèní manufaktury Hahnemühle se obzvláš hodí pro paspartu. Tenhle typ papíru si mùžete objednat s trhaným okrajem nebo bez, jako to bylo zvykem v minulosti. To znamená, že obraz nemá hladké okraje papíru, ale je zpracován jako u historické původní grafiky.

GARANCE PROTI STÁRNOUTÍ

Kartón používaný pro paspartu je Ph neutrální a zaruèuje vìtší odolnost proti svìtlu a také garantuje dlouhovìkost materiálù. Použitý papír je certifikován nìmeckým razítkem DIN 6738 pro zpomalené pøíznaky stárnutí.

Tradiční pasparta

Založene pasparta

Přihlásit se k odběru informčního emailu od MYARTPRINTS.CZ!

Buďte první, kdo se dozví o speciálních nabídkách a exkluzivních slevových kupónech. Nabízíme Vám krásné motivy obrazů pro váš domov a taky nápady na dekoraci.


Přihlaste se k odběru našeho informačního emailu:

Přihlaste se k odběru našeho informačního e-newsletteru a nezmeškejte žádnou nabídku!
Nahoru