Eva Seltmann-Reinig ( * 1967 )

Eva Seltmann-čištění

Eva Seltmann-Reinig čerpá svou sílu z přírody a zachycuje ji ve svých obrazech. Fotografie a náčrtky jsou vzpomínky z cest do evropských zemí.

Hra barev a tiché soužití různých přírodních prvků se ve jejích obrazech spojují v harmonii a jednotu. Seltmann-Reinig studovala mnoho let umění akvarelu a nyní se ji snaží zdokonalit. Vodovky však vždy zůstávají kusem náhody; voda hledá svou vlastní cestu. Od roku 2015 vyzkoušela i jiné techniky, jako je pastel, olejová křída, akrylová malba a různé míchací a tiskové techniky. Výběr předmětu se stává rozmanitějším a někdy jde až do abstrakce.

Reprodukce na platno a olejomalby od Eva Seltmann-Reinig
Nahoru