ZADNÍ BLIND RÁM Z PRAVÉHO DØEVA A Z LESÙ O KTERÉ JE PEÈLIVÌ POSTARÁNO

Používame pouze tradiènì vyrobené zadní rámy (blind rámy) z pravého døeva. Døevo dovážíme pouze z Finských lesù, které jsou chránìny prìd odlesòováním. Všechny naše zadní blind rámy mají certifikát pro ochranu lesù.


Tisk na plátno se zadním blind rámem


Pokud se rozhodnete pro reprodukci na plátno (tisk nebo malba), bude plátno napnuto na døevìný rám gallery wrap : okolo vybraného obrazu  automaticky pøidáme 5 cm zrcadlový okraj  s pomocí kterého bude obraz bezchybnì napnut na døevìný rám. Strany obrazu se zrcadlovým okrajem mají stejnou barvu jako obraz.

Olejomalba se zadním blind rámem


Pro všechny naše olejomalby si mùžete zvolit pøesný formát a pøidat také døevìný rám. Obraz bude zasazen do rámu, jak je znázornìno na obrázku níže. Okraje plátna jsou èásteènì pøebarvené. Nìkteré èásti na stranì zùstanou bílé. Dodá to originální charakter olejomalby.

Tisk na plátno s blind rámem (přední strana)
Olejomalba s blind rámem ( přední strana)
Olejomalba s blind rámem (zadní strana)

Zpevnit plátno a olejomalbu na blind rámu

Samozøejmì používáme pouze kvalitní døevìné rámy, které udržují plátno dlouhá léta napnutá. Pokud by plátno pøece jen povolilo, mùžete jej napnout pomocí kladiva. Opatrnì položte obraz na kus kartonu, anebo látky z pøední strany a zatluète høebíky v rozích na zadní stranì obrazu. Plátno se tím napne a obraz bude opìt vypadat jako nový. 

Napnout plátno na zadním rámu
Perfektní lehký systém na zavěsení!

Zadní rám ( certifikát FSC) + ocelové lanko pro po

Zadní rám ( certifikát FSC) + ocelové lanko pro po
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ne
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ne
Překrávání s obrazem
0,00 cm
Šířka lišty obrazu
0,00 cm
Hloubka rámu
1,90 cm
Maximálna velikost - větší strany
300,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
240,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
79,00 cm
Číslo obrazu:
 7110

Zadní rám má připevnen zavěšovací systém a je zhotoven z dřeva certifikován FSC pro ochranu lesů. Má hroubku 2cm.
Zadní rám ( certifikát FSC) + ocelové lanko pro po
Objednat jenom rám

XXL extra tlustý zadní rám, 4 cm (FSC certifikát)

XXL extra tlustý zadní rám,  4 cm (FSC certifikát)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ne
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ne
Překrávání s obrazem
0,00 cm
Šířka lišty obrazu
0,00 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
390,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
235,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
79,00 cm
Číslo obrazu:
 7110XXL

4cm extra tlustý zadní rám XXL s FSC certifikátem pro ochranu lesů.
Dodaný s namontovaným zavěšovacím systémem.
XXL extra tlustý zadní rám,  4 cm (FSC certifikát)
Objednat jenom rám

Zadní rám k samozmontování

Zadní rám k samozmontování
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ne
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ne
Překrávání s obrazem
0,00 cm
Šířka lišty obrazu
0,00 cm
Hloubka rámu
1,80 cm
Maximálna velikost - větší strany
300,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
270,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
0,79 cm
Číslo obrazu:
 7110D
Sparen Sie Versandkosten und ziehen Sie Ihr Leinwandbild selbst auf einen Keilrahmenbausatz auf. Hier können Sie die Gemäldegröße angeben und dann die Keilrahmenleisten und Keilr bestellen. Zadní rám k samozmontování
Objednat jenom rám
NAHORU