ZADNÍ BLIND RÁM Z PRAVÉHO DØEVA A Z LESÙ O KTERÉ JE PEÈLIVÌ POSTARÁNO

Používame pouze tradiènì vyrobené zadní rámy (blind rámy) z pravého døeva. Døevo dovážíme pouze z Finských lesù, které jsou chránìny prìd odlesòováním. Všechny naše zadní blind rámy mají certifikát pro ochranu lesù.


Tisk na plátno se zadním blind rámem


Pokud se rozhodnete pro reprodukci na plátno (tisk nebo malba), bude plátno napnuto na døevìný rám gallery wrap : okolo vybraného obrazu  automaticky pøidáme 5 cm zrcadlový okraj  s pomocí kterého bude obraz bezchybnì napnut na døevìný rám. Strany obrazu se zrcadlovým okrajem mají stejnou barvu jako obraz.

Olejomalba se zadním blind rámem


Pro všechny naše olejomalby si mùžete zvolit pøesný formát a pøidat také døevìný rám. Obraz bude zasazen do rámu, jak je znázornìno na obrázku níže. Okraje plátna jsou èásteènì pøebarvené. Nìkteré èásti na stranì zùstanou bílé. Dodá to originální charakter olejomalby.

Tisk na plátno s blind rámem (přední strana)
Olejomalba s blind rámem ( přední strana)
Olejomalba s blind rámem (zadní strana)

Zpevnit plátno a olejomalbu na blind rámu

Samozøejmì používáme pouze kvalitní døevìné rámy, které udržují plátno dlouhá léta napnutá. Pokud by plátno pøece jen povolilo, mùžete jej napnout pomocí kladiva. Opatrnì položte obraz na kus kartonu, anebo látky z pøední strany a zatluète høebíky v rozích na zadní stranì obrazu. Plátno se tím napne a obraz bude opìt vypadat jako nový. 

Napnout plátno na zadním rámu
Perfektní lehký systém na zavěsení!

Přihlásit se k odběru informčního emailu od MYARTPRINTS.CZ!

Buďte první, kdo se dozví o speciálních nabídkách a exkluzivních slevových kupónech. Nabízíme Vám krásné motivy obrazů pro váš domov a taky nápady na dekoraci.


Přihlaste se k odběru našeho informačního emailu:

Přihlaste se k odběru našeho informačního e-newsletteru a nezmeškejte žádnou nabídku!
Nahoru