OLEJOMALBY NA MÍRU do velikosti S po XXXXL

Klasické malířské umění až do 19. století. Povrch úmyslně nezanechává žádné tahy štětce. Obraz: flétnový koncert Frederika Velkého ze Sanssouci

Klasické olejomalby

Klasické díla, které vznikli před 19. stoletím. Nevykazují jasné tahy štětce, protože to velcí mistři odsudzovali. Za umění se tehdy považovalo co důvěryhoděší reprodukovat danou realitu. Proto se klasické práce namalovali bez jasně viditelných čár.

Malby od známých umělcůOLEJOMALBY DLE MALÍØÙ »

VÝROBA OLEJOMALEB

Díky našim zkušenostem ve výrobì olejomaleb a spolupráci se zkušenými malíøi Vám mùžeme garantovat nejlepší kvalitu na trhu. Pøi výbìru obrazu nejste vázání pøesnou velikostí originálu, ale mùžete si požadovanou velikost sami vybrat. Vždy se dá vybrat délka nebo šíøka, druhý rozmìr je automaticky dopoèítán, tak aby mìl obraz správné proporce.

OLEJOMALBA NEBO TISK NA PLÁTNO?

Detail reprodukce tisku na plátno: Vermer, dívka s perlou.

TISK-
NA PLÁTNO

Pokud Vám pøi reprodukci obrazu záleží pøedevším na pøesnosti všech barevných odstínù a pøesnosti i tìch nejmenších detailù, pak Vám doporuèujeme zvolit si reprodukci tištìnou na plátno. Mùžete si zvolit zpùsob výroby- tisk na plátno s lakem, který dodá plátnu jas typický pro olejomalby. Lak se nanáší na vytištìné plátno pomocí válce.

Detail obrazu dívka s perlou

Skutečná olejomalby

Chcete-li originální obraz, pak je olejomalba na plátnì malováná umìlcem pøesnì to, co hledáte. U malby olejovými barvami mùžete pozorovat tahy štìtcem a také vnímat záøivé barvy této reprodukce. Jelikož se jedná o obraz malovaný v nedávné dobì neuvidíte žádné trhliny v barvì nebo jiné známky stárnutí, které jsou typické pro starší originály.

NAHORU