Ručně malované OLEJOMALBY NA MÍRU od velikosti S až po XXXXL

Pro výrobu olejomalbymaši malíři používají pouze skutečné olejové barvy a klasické bavlněné plátna. Nejsou použite předtisky ani jiné technické postupy. Obrazy jsou vytvořene tradične pomocí pantografu, tahem štětce za tahem a schnutí každé vrstvy olejomalby za vrstvou. Jen takhle můžeme garantovat kvalitu a vytvořit jedinečný obraz na míru podle vašich představ. Nejprve si vyberte oblíbený obraz, poté určete velikost na centimetr přesně a podle potřeby ukončite objednávku kvalitním rámečkem.

Klasické malířské umění až do 19. století. Povrch úmyslně nezanechává žádné tahy štětce. Obraz: flétnový koncert Frederika Velkého ze Sanssouci

Klasické olejomalby

Klasické díla, které vznikli před 19. stoletím. Nevykazují jasné tahy štětce, protože to velcí mistři odsudzovali. Za umění se tehdy považovalo co důvěryhoděší reprodukovat danou realitu. Proto se klasické práce namalovali bez jasně viditelných čár.

Od 19. století byly do umění vědomě zahrnuty tahy štětce.

Více moderních olejomaleb

Zejména od impresionismu umělci vědomě používají při malování výrazné tahy štětcem. Obrazy již neznázornují dokonalou reprodukci skutečnosti, ale snaží se zobrazit náladu s tím dojmout pozorovatele. Objevte reprodukce, které vás nadchnou.

Malby od známých umělcůOLEJOMALBY DLE MALÍRÙ

VÝROBA OLEJOMALEB

Díky našim zkušenostem ve výrobì olejomaleb a spolupráci se zkušenými malíøi Vám mùžeme garantovat nejlepší kvalitu na trhu. Pøi výbìru obrazu nejste vázání pøesnou velikostí originálu, ale mùžete si požadovanou velikost sami vybrat. Vždy se dá vybrat délka nebo šíøka, druhý rozmìr je automaticky dopoèítán, tak aby mìl obraz správné proporce.

OLEJOMALBA NEBO TISK NA PLÁTNO?

Detail reprodukce tisku na plátno: Vermer, dívka s perlou.

TISK-
NA PLÁTNO

Pokud Vám pøi reprodukci obrazu záleží pøedevším na pøesnosti všech barevných odstínù a pøesnosti i tìch nejmenších detailù, pak Vám doporuèujeme zvolit si reprodukci tištìnou na plátno. Mùžete si zvolit zpùsob výroby- tisk na plátno s lakem, který dodá plátnu jas typický pro olejomalby. Lak se nanáší na vytištìné plátno pomocí válce.

Detail obrazu dívka s perlou

Skutečná olejomalby

Chcete-li originální obraz, pak je olejomalba na plátnì malováná umìlcem pøesnì to, co hledáte. U malby olejovými barvami mùžete pozorovat tahy štìtcem a také vnímat záøivé barvy této reprodukce. Jelikož se jedná o obraz malovaný v nedávné dobì neuvidíte žádné trhliny v barvì nebo jiné známky stárnutí, které jsou typické pro starší originály.

Nahoru