Přehled uměleckých stylů a epoch

Umělecký styl

Termín STYL pochází z latinčiny a znamená v původu „ umění psaní“. V umění označujeumělecký styl:charakteristické rysy generace umělců nebo umělecké charakteristiky z jedné a téže umělecké školy.

Uměleckých epochy

Nežumělecké epochy nebo doby obecně označují nadřazené třídy přiřazené k umění, které jsou výsledkem plynutí času. Například hlavní styly umění od 19. do 20. století se nazývají moderní. Naopak, umělecké styly po roce 1945 jsou označovány jako postmoderní epochy.

Strana 1 z 1
Nahoru