Vyhlášení o ochraně dat

Těší nás váš zájem o náš onlineshop. Společnost KUNSTKOPIE je vlastník webových stránek "Myartprints.cz a zavazuje se k ochraně vašich osobních dat a vaše soukromý sféry. Následně vás budeme obšírně informovat o zacházení s vašimi údajmi

1.Přístupné data a hosting

Když navštívite naši webstránku, bez udání informací o vaši osobě: při každém vyvolání jedné webstránky ukladá Webserver automaticky tzv. Server-Logfile. Tenhle server zahrnuje a ukladá vyvoláné informace jako například jméno požadovaných ůdajú, vaši IP adresu, dátum, čas vyvolání, množstvo přenesených dat a váš provider ( přístupné data ), aby dokumentoval o registraci na naši webstránce.

Přístupné data jsou využité výhradně za účelem bezpečnosti pro bezporuchový servis westránky rovněž i pro vylepšení naši nabídky dle Art. 6 Od.1 S. 1 General Data Protection Regulation níže už jen GDPR, na ochranu osobních údajů. Všechny přístupné data budou vamazané nejpozději 7 dní od ukonční spojení.

Hosting servis přes třetího účastníka
Při provádění naši pofesionální aktivity e-obchodu pomocí internetu, se obracíme hosting servis přes třetího účastníka pro zobrazení naši webstránky. Třetí účastník zaručuje správné fungování a zobrazení naše internetové stránky a jení ponuky. Všechny údaje, které byli vyzbírané v rámci užívání webstránky, nebo při vyplnení online formuláře v online obchodě jsou zpracováne na serveru partneřskýho třetího účastníka.

Servis třetího účastníka má sídlo mezi krajinami Evropské unie.

2.Získavání osobních údajú a jejích použití pro vykonání objednánky, smlouvy a pro otevření zákazníckýho konta

Máme přístup na vaše osobní informace, když nám je při otevření zákazníckyho konta, kontaktu, nebo při objednávke dobrovolně sdelíte (například přes kontaktní formulář, nebo přes email). Políčka označené na webstránce jako povinné pro vyplnení, potřebujeme absolutně pro vyřízení smlouvní objendávky, případně pro zpracování vašich kontaktních informací, nebo pro otevření zakazníckýho konta. Bez daných informací nemůžeme ukončit smlouvní objednávku, nebo založit zákaznícky konto. Sezbíráne informace jsou patrné z príslušných formulářů a je s nimu maloženo dle Art. 6 Od. 1.S.1 GDPR pro ochranu osobních údajů. Po kompletní realizaci smlovní objednávky, nebo po smazání zákazníckýho konta jsou vaše údaje pro další zpracování omezeny. Pokud si výslovně nevyžádáte jinak, osobní údaje jsou uloženy a zpracovány dle zákona a úplě vymazány po uplýnutí legálních lhůt pro uschování obchodně právních nebo danových dokumentů. Vymazání vašeho zákazníckého konta je možné kdykoliv a může být provedeno přes zprávu kontaktního forlmuláře, nebo přes funkci udělanou na tenhle účel v zákazníckým kontě.

3.Přenos údejů

V shodě s GDPR pro ochranu osobních údajů, pro vyplnění smouvní objednávky přeneseme vaše osobní údaje dopravní společnosti, která byla pověřena pro doručení vaši zakázky. Tak= podle toho kterou platení společnost jste si na naši webstránce vybrali, vaše platební údaje jsou přenesené na realizaci platby na pověřenou bankovní společnosti případně na jiný vámi vybraný platební servis. Zčásti si vyzdvihnou tyhle údaje vybrané bankovní společnosti sami, když máte u nách otevřené zákaznícke konto. V tomhle případě se musíte průběhu procesu objednávky zaregistrovat vašimi vstupními údejmi u platnebí společnosti. Zde taky platí právo pro ochranu dat príslušné platební společnosti.

Přenos údejů na přepravní společnost
Když během, nebo po objednávce výslovně souhlasíte, dáme vaše osobní informace jako telefon a emailovou adresu dále na přepravní společnost dle Art. 6 Od. 1 S. 1 GDPR. Slouží na účely lepší komunikaci mezi zákazníkem a přepravcem jako na kontat, nebo zdelení informací o průběhu přepravy.

K domu dodaný souhlas může být udělený kdykoliv přes zprávu kontaktního formuláře, emailem nebo přímo přepravní společnosti. Váš souhlas může být taky kdykoliv anulován. V tomhle případě odešlite nám jenom o tom zprávu prostředky kontaktních forem které jsou nabízené na naši webstránce. Ihned odstráníme informace na které se anulace vztehuje, nebo taky můžete přímo kontaktovat přepravní společnost kterou jste si vybrali během objednávky. Níže uvádíme přepravní společnosti s kterými pracujeme.

UPS - United Parcel Service Německo - Görlitzer Straße 1 - 41460 - Neuss - Německo

oder

DHL Paket GmbH - Sträßchensweg 10 - 53113 Bonn - Německo

oder

KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co. - Halskestraße 63 - 22113 Hamburg - Německo

oder

Hermes Einrichtungs Service GmbH & Co.KG - Albert-Schweitzer-Straße 33 - 32584 Löhne - Německo <

S výběrem přepravní společnosti se setkáte během procesu objednávky.

4.Email newsletter nebo informační email

Reklama přes informační email
Pokud jste se zaregivtrovali na informační leták o našich produktech, k jeho zaskání používáme Vaše osobní data dle Art. 6 Od. 1 S. 1 GDPR.

Informační email vám bude zasílan do té doby, dokud to nezrušíte. Zrušení o zasílání informačního letáku můžete učinit kdykoliv přes Váš osobní účet nebo zasláním žádosti naší společnosti. Po odhlášení vymažeme váši emailovou adresu a když si to výslovně přejete, taky další použití vašich údajú. V jimém případě si ponechávame vaše osobní data a je s nima nakládano dle práních zákovů.

Email reklama bez zapsaní na informační leták a vaše právo na odstoupení
Když obdržíme vaši emailovou adresu v souvislosti s prodejem našeho zbožího, nebo jiným servisem pak přes něj si dovolujeme vám pravidelně odesílat informace o našich produktech a nabídkách dle § 7 Od. 3 UWG do té doby, pokud si nevyžádate jeho zrušení. Tohle souží k naplnění zájmem zákazníka o informační leták. Kdykoliv můžete vás souhlas o užívaní vašeho emailu zrušit. Pro zrušení stačí nás kontaktovat.

Informační email je v rámci zpracování odeslán našemu pověřenému partnerovi.

Servis třetího účastníka má sídlo mezi krajinami Evropské unie.

5.Použití cookies a webanalýza

Aby jsme udělali návštěvu naši webstránky atraktivní a taky aby jsme umožnili použití některých funkci, nebo zobrazili nejlepší produkty pro zákazníka, naše internetové stránky používají tzv. cookies. Tohle slouží pro zlepšení a optimizaci naši nabídky v souladu s Art. 6 Od. 1 S. 1. DSGVO. Jedná se o malé textové soubory automaticky uložené na Vašem pevném disku. Některé z použitých cookies jsou vymazané ihned po zavření vašeho Browseru (tzv. Sitzungs-Cookies). Jiné cookies zůstavají i po zavření browsera a slouží nám vás opět spoznat při další návštěve (persistente Cookies). Doba uložení je k nahlednutí na Cookie-nastavení vašeho Webbrowseru. Můžete nadstavit váš Browser tak, aby jste byli o aktivitách cookies informováni. Sami můžete rozdhodnout o příjmoutí nebo veloučení cookies. Každý browser se rozlišuje od spůsobu jako spracováva cookies. Jejích politika je k načtení na každém browseru. Zde je taky můžete změnit: Internet Explorer ™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari ™ : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_FR

Chrome ™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox ™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Opera ™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Když cookies nepřímete, některé funkie naši webstránky můžou být obmezeny.

Použití Google (Universal ) Analytics pro Analýzu.
Pro analázu webstránky Používa Google (Universal ) Analytics. Jedná se o službu Web Analytics LLC (www.google.de). Slouží to pro optimizaci naší ponuky dle Art. 6 Od. 1 S. 1 GDPR. Google (Universal ) Analytics používa pro analyzu metody jako napríklad cookies. Automaticky sezbírané informace o použití webstránky jsou z pravidla přeneseny a uloženy na serveru v USA. Podle nového zákona o ochraně osobních údajů a aktivaci IP anonymizaci na webu, bude se použití obmezovat jenom na členy Evropské unie. Převod osobních údajů do zahraničí pak bude možný jen v případě, že budou dodrženy přísná pravidla a podmínky stanovené nařízením a bude se jednát jenom o výjimky. Ovšem předat je do třetí země, jejíž úroveň ochrany osobních údajů není podle EU dostatečná, bude zakázáno. V rámci Google Analytics, váš browser zdělí anonymnou IP adresu, která nebude zásadě spojena s jinými daty od Google. Po našem ukončení použití Googe Analytics budou získané data o vás vymazáne.

Google LLC má sídlo firmy v USA a je certifikovám v EU-US-Privacy Shield. Aktuální cetifikát je zde k nahlédnoutí. Na základě smlouvní dohody mezi USA a Evropskou komisii jsou v Privacy Shield cetifikované jenom společnosti s dostatečnou ochranou osobních dat.

Když si přejete, můžete sami zabránit v zpracování dat pomocí cookies, nebo použití dat na webu (inkl. IP-adresa) Googlem, tím že instalujete nasledovní Browser-Plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Existují taky jiné aternativy jako zabránit Google analytics užívaní dat, přičem je odmítnouty Opt-Out-Cookie.

6.Reklama přes Marketing platformu

Google AdWords Remarketing
Pomocí Google Adwords děláme marketing naše webové stránky na vyhledávačí Google a na platformách třetích partnerů. Za tímhle účelem jsou použité tzw. Googlove Remarketing Cookie. Při návšteve naši webstránky jsou automaticky zdělované pseudonymní CookieID které umožnují podle vámi navštívených webstránkách - dle vašich záujmů, vám vybrát tou pravou na míru udělanou reklamu. Složí to pro optimizaci naše webstránky pro uplatnění na trhu v zhodě s Art. 6 Od. 1 S.1 GDPR. Po ukončení procesu a použití Google AdWords Remarketing jsou na tenhle účel použité údaje vymazámy.

Další zpracování vašich údajů je uděláno jenom v případě když dovolíte Google aby ji použil. V takovém případě při přihlašení na Googlu během návštěvy stránky, na našich webových stránkách společnost Google používá vaše data pomocí údajů služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů publika pro remarketing. Za tímto účelem společnost Google dočasně združí vaše osobní údaje do Google Analytics a vytvoří tak publikum.

Google AdWords Remarketing je servis Google LLC. Společnost Google LLC sídlí ve Spojených štátech a je certifikována podle certifikátu ochrany soukromí EU a USA pod EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. V důsledku této dohody mezi USA a Evropskou komisí zavedla táto společnost vhodnou úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle ochrany soukromí. Funkce cookie pro remarketing můžete být prostřednictvím LINK zakázán a desaktivován. Kromě toho se můžete sami nastavit soubory cookie a provést digitální úpravy reklamní alliance pro online reklamu.

7.Sociání media PlugIns od Facebook, Pinterest pomocí řešení „2-Klik“ nebo "dvouklikového řešení"
Naše webové stránky používají sociální pluginy ("pluginy") ze sociálních sítí. Aby bylo možné zvýšit ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, jsou pluginy integrovány do webu pomocí takzvaného "dvouklikového řešení". Tato integrace zajišťuje, že při návštěvě stránky našeho webu, která obsahuje takové pluginy, není vytvořeno žádné spojení se servery příslušné sociální sítě. Pouze když aktivujete pluginy, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům příslušné sociální sítě.
Obsah příslušného pluginu je pak přenášen přímo do vašeho prohlížeče přidruženým poskytovatelem a integrován do stránky. Integrací pluginů poskytovatelé obdrží informace, které váš prohlížeč získal na odpovídající stránce našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil s příslušným poskytovatelem, nebo v současné době nejsou přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny vaším prohlížečem přímo na server příslušného poskytovatele a tam uloženy. Pokud interagujete s pluginy, například klepnutím na tlačítko "LIKE" nebo "SHARE", odpovídající informace jsou také přenášeny přímo na server poskytovatele a tam uloženy. Informace budou také zveřejněny v sociální síti a tam zobrazeny vaše kontakty. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti s zvažováním zájmů, při optimální reklame naší nabídky podle Art. 6 Od. 1 S. 1 GDPR .
Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití dat poskytovatele, jakož i možnost kontaktu a vaše související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v zásadách u poskytovatele:
http://www.facebook.com/policy.php
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

8.Zasílání hodnotících připomínek e-mailem

Pokud nám dáte svůj výslovný souhlas podle Art. 6 Od. 1 S. 1 GDPR použijeme vaši e-mailovou adresu jako připomínku k předložení hodnocení vaší objednávky prostřednictvím našeho ratingového systému.
Tento souhlas může být kdykoli zrušen zasláním zprávy.

9.Kontakt a vaše práva

jako postižená osoba máte nasledovní prava pro ochraně osobních údajů:

Článek 15
EU
"Právo subjektu na přístup k osobním údajům": subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Článek 16
EU 
"Právo na opravu"
: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.Článek 17
EU "Právo na výmaz nebo právo být zapomenut"
- Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat pokud je dán jeden z těchto důvodů: -osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány-subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování-subjekt údajů vznese námitky proti zpracování -neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování -osobní údaje byly zpracovány protiprávně; -osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje-osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti Článek 18
EU "Právo na omezení zpracování"
- Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů :-subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit-zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití-správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků-subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajůČlánek 20
EU "Právo na přenositelnost údajů" Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: -zpracování je založeno na souhlasu-zpracování se provádí automatizovaně


Článek 21
EU "Právo vznést námitku" Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů


Článek 77
EU "Právo podat stížnost u dozorového úřadu" Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.


V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů, informací, vymazání údajů, odvolání uděleného souhlasu nebo námitky vůči konkrétnímu použití údajů, kotaktujte nás prosím přímo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v našem webu. .

********************************************************************
Právo na námitku
V rozsahu, v jakém zpracováváme osobní údaje a o ochraně vašich zájů, jak je vysvětleno výše, můžete kdykoliv proti tomuto zpracování protestovat. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na právo na námitku, pokud existují důvody, které vyvstanou z vaší konkrétní situace pokud dokážeme, z legitimních důvodů ke zpracování, které převáží své zájmy, práva a svobody.

Pozor : Výkon nebo obhajoba právních nároků

To neplatí, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za tímto účelem.********************************************************************

NAHORU