Vyhlášení o ochraně dat

Odpovědný za zpracování údajů

Hardy Schulz
Haferweg 46
22769 Hamburk
Německo
datenschutz@kunstkopie.de

Děkujeme za váš zájem o náš online obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu vás budeme podrobně informovat o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.

 

1. Přístup k datům a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webu, webový server automaticky dokumentuje a uloží pouze takzvaný Server-Logfile, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas návštevy, množství přenesených dat a přístupové údaje tzv. provider. Tato přístupová data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. To slouží k ochraně oprávněných zájmů pro správné předložení naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 S 1 GDPR (General Data Protection Regulation)- dále jen GDPR. Veškeré přístupové údaje budou smazány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy na webových stránek.

 Hosting

Služby pro hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou na vašich serverech zpracovávány všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na tomto webu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Zpracování dat pro zpracování smlouvy, navázání kontaktu a otevření zákaznického účtu

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci vaší objednávky nebo když nás kontaktujete (např. Pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech potřebujeme údaje ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vašeho kontaktu a bez nich nemůžete odeslat objednávku nebo kontakt. Která data se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které poskytnete, používáme ke zpracování smluv a zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR rozhodnutím o otevření zákaznického účtu, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o převodu našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, plateb a přepravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí retenčních období podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterých vás budeme v tomto prohlášení informovat. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze to provést zasláním zprávy na možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pomocí funkce k tomu určené v zákaznickém účtu.

 

3. Zpracování údajů pro účely odeslání

Plnit smlouvu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR, předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

 Přenos dat poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o přepravě

Pokud jste nám k tomu dali během vaší objednávky nebo po ní výslovný souhlas, poskytneme vám souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, předejte svou e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb, aby vás mohli před doručením kontaktovat za účelem oznámení nebo koordinace doručení.
Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Po odvolání smažeme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje, které přesahují toto, což je povoleno zákonem a o kterých vás v tomto prohlášení informujeme.

 

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Deutschland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Deutschland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Deutschland

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Elbestraße 1
49090 Osnabrück
Deutschland

 

4. Zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem online obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, úvěrovými institucemi, poskytovateli platebních služeb.

 

4.1 Zpracování údajů pro zpracování transakcí

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné ke zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud je to pro zpracování platby nezbytné. To slouží ke splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné ke zpracování platby sami, např. B. na své vlastní webové stránce nebo prostřednictvím technické integrace v objednávkovém procesu. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Pokud máte ohledně našich partnerů jakékoli dotazy týkající se zpracování plateb a základů naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

4.2 Zpracování údajů za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé smluv za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. Fakturace, zpracování napadených plateb, podpora účetnictví). Podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na ochraně před podvody a na efektivní správě plateb.

 

4.3 Zapojení poskytovatelů služeb vymáhání pohledávek

Vaše údaje předáváme pověřenému poskytovateli služeb vymáhání pohledávek (Europa Inkasso Service GmbH, Am Clef 60-62, D-42275 Wuppertal, Německo), pokud naše žádost o platbu nebyla vyplacena navzdory předchozímu upomínce. V tomto případě bude dluh inkasován přímo od poskytovatele služeb inkasa pohledávek. To slouží ke splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR, jakož i ochrana našich převážně oprávněných zájmů při účinném uplatňování nebo vymáhání našeho nároku na platbu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

5. Cookies a další technologie

 Obecná informace

Abychom návštěvu našeho webu zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou odstraněny na konci relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče (tzv. Relační cookies). Ostatní soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie).
Používáme technologie, které jsou naprosto nezbytné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. Funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. Informace o obsahu nákupního košíku). V souvislosti s vážením zájmů to slouží převážně oprávněným zájmům při optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč najdete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

 

6. Sociální média

 Naše online prezentace na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Youtube, Pinterestu, Xingu

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, když navštívíte naši online přítomnost na výše zmíněných sociálních médiích, vaše data se automaticky shromažďují a ukládají pro účely průzkumu trhu a reklamní účely, ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Ty lze použít např. Umisťovat reklamy uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů poskytovatelů, na které odkazujeme níže. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

 

Facebook je nabídka od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland“) Informace, které společnost Facebook Ireland automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku, se obvykle zasílají na server Facebook. , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a jsou tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních Evropské komise o ochraně údajů. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Facebooku je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech služby Insights) naleznete zde.

 

Twitter je nabídka od společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Informace automaticky shromažďované společností Twitter o vašem používání naší online přítomnosti na Twitteru se obvykle přenášejí na server provozovaný společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních Evropské komise o ochraně údajů.

 

Instagram je nabídka společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook Ireland“). Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu se obvykle zasílají na server Facebook. , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a jsou tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních Evropské komise o ochraně údajů. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech služby Insights) naleznete zde.

 

YouTube je nabídka společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace, které Google automaticky shromažďuje o vašem používání naší online prezentace na YouTube, se obvykle přenášejí na server provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních Evropské komise o ochraně údajů.

 

Pinterest je nabídka společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Informace automaticky shromážděné společností Pinterest o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu se obvykle přenášejí na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních ustanoveních Evropské komise o ochraně údajů.

Xing je nabídka společnosti New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

 

7. Možnosti kontaktu a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

podle čl. 15 GDPR právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam uvedeném;

V souladu s čl. 16 GDPR máte právo neprodleně požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;

V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které uchováváme, pokud nedojde k dalšímu zpracování

uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;

plnit zákonnou povinnost;

z důvodů veřejného zájmu nebo

je nezbytný pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků;

podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud

zpochybňujete správnost údajů;

zpracování je nezákonné, ale odmítnete jej smazat;

údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo

Podali jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

V souladu s čl. 20 GDPR máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich přenos jiné odpovědné osobě;

V souladu s čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad vašeho obvyklého místa bydliště nebo práce nebo na sídlo naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, opravy, omezení nebo vymazání údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů v našem otisku.

 

Právo vznést námitku
Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, abychom ochránili naše oprávněné zájmy, které převažují v kontextu vážení zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitky s účinkem do budoucna. Pokud zpracování probíhá pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo vznést námitku, pouze pokud existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva na námitku již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování vyžaduje uplatnění, výkon nebo obranu Slouží právním nárokům.

To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje.

 

 

Nahoru