Sandro Botticelli ( Alessandro Filipepi * 1445 † 1510 )

Sandro Botticelli

Zrození Venuše (1445 - 1510)
Alessandro di Mariano Filipepiznámý jako Sandro Botticelli se narodil 1. bøezna 1444 ve Florencii. Od roku 1465 do roku 1967 byl žákem Fillipa Lippiho, dle kterého napodoboval styl malby andìlíèkù a madon. Následnì pracoval v ateliéru umìlce Verrochia. Botticelli se seznámil s nìkolika filosofy a s rodinou Medicis. To velmi ovlivnilo jeho kariéru. Mezi jeho nejznámìjší díla patøí "Jaro", které namaloval v roce 1478 a "Zrození Venuše" o 4 roky pozdìji. Tyto dva obrazy si objednal Francesco Medici. Po letech úspìchù, jeho sláva zaèala ustupovat až do posledních let jeho života. Umøel v roce 1510 ve Florenci.

Botticelliho dokonalost v jeho dílech byla ozdobou renezance.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Sandro Botticelli
Nahoru