Kontakt a objednávka přes telefon.


Pøes telefon mùžete dostat informace o našich produktech a nabídkách. Po telefonu si mùžete také pøímo obraz objednat a nebo se mùžete informovat o Vaší objednávce.
Nìmecko | Rakousko | Švýcarsko


Tel: +49 (0)40 669 300 80 (Hambourg)
Fax: +49 40 669 300 80
pondìlí - pátek 9h00 - 17h00

Itálie


Bezplatné èíslo : 800 974 194
Tel : +33 4 93 61 79 17
pondìlí - pátek 9h00 - 17h00

NAHORU