Tisk na umělecký plátno

Unikátné
obraz na plátno
a
tisk na plátno

Unikátné
obraz na plátno
a
tisk na plátno

PERFEKNÍ REPRODUKCE TISKU NA PLÁTNO & OBRAZY NA OKENNÍM RÁMU

200 000 olejomaleb, fotografií a grafického umìní

Na naších stránkách Vám nabízíme nejen pìkné obrazy, ale také velmi kvalitní reprodukce. Díky technice tisku giclée print Vám zajistíme dlouhou životnost Vašich obrazù. Chceme, abyste jste se mohli z obrazù a jejich barev tìšit ještì dlouhé roky. Proto u našich obrazù vybíráme pouze z nejkvalitnìjších materiálù, barev a rámù. Peèlivì si vybíráme nejen plátno, ale také naše dodavatele zadních rámù, které používáme k výrobì podkladu, má certifikát FSC (Forest Stewardship Council), což je zároveò zárukou kvality.

Obrazy se u nás blíží dokonalosti!

Mìjte pøitom na pamìti: našo plátno se skláda z 100% èisté bavlny a neobsahuje žádné umìlé látky nebo zmìkèovadla. Také používané barvy jsou bez rozpoušedel a obsahují ochranný pigment proti UV záøení. Proto u našich obrazù ruèíme vysokou garancí. Reprodukce za nižší ceny, které mùžete zakoupit u prodejcù nábytku nebo jiných velko prodejcù, jsou ze 100% polyester. Tohle nemá nic spoleèné s umìním!

Sbírky obrazù na plátnì

Vlastní fotka jako obraz tiskem na plátno

Pracujem s formáty JPG, TIF, PDF a PNG.

Vysoce kvalitní tisk na plátno

Plátno šetrné k životnímu prostøedí ze 100% bavlny

Naše plátno je pøesnì to samé, jaké znáte z umìleckých obchodù: ze pøedu bílé a ze zadu v pøírodních barvách s jemnou strukturou 1:1. Skládá se ze 100% bavlny a neobsahuje žádné chemické látky.

Tisk na plátno s lakem 390g

 

Tisk na pravý plátno, najlepši kvality pro perfektí reprodukce barev.
100% bavlna - jemná a matná struktura pøes tkanivo 1:1. Rámováni je moždný jenom se zadním rámem bez ozdobního rámu, 60 let garance pro stálost barev platí jenom pro interier. velikost reprodukce je možná o velikosti: do 2,20m x 25m, Udržba: hadr & èistá voda.

 

TISK NA PL8TNO S LAKEM 410g

Tisk na pravý plátno, najlepši kvality pro perfektí reprodukce barev.

100% bavlna - jemná a matná struktura pøes tkanivo 1:1. Lak odporuèujeme pro tmavší obrazy. Maximální velikost pro tisk je 1,5m x 12m. K tomu dotateènì ruène pomocí válce nanášíme lak. Lak je vyroben na báze vody proto se prporce plátna mùžou zmìnit. Lak zvýrazní barvy a dodá patnu hedvábní lesk jako je to pøi olejomalbì. Garance stálosti barev : 99 Jahre pro interiér. Péèe: jemì s hadrem a mýdlovou vodou.

 

Obraz na plátno se zadním rámem & dva varianty na pověšení


Pro výrobu zadních rámů výhradně používame dřevo z certifikovaných lesů pro ochranu ýivotního prostředí. Plátno můžete kdykoli na zadní rám dotáhnout a nanout ho.

Tisk na plátno s individuálním rámem

Rámy pro obrazy z naši manufaktúry

V našem katalogu nalezete obrazy velmi vysoké kvality. Mùžete si zakoupit reprodukce nejen malého ale také velkého nebo pøímo obrovského formátu. K tomu, aby byly detaily u velkoformátových reprodukcí perfektního rozlišení, pracujeme výluènì se snímky originálù, které nám byly pøímo dodány ze slavných muzeí anebo archivù. Pro tisk také vybíráme pouze ty nejkvalitnìjší materiály.

K obrazem máme vhodné rámečky, K výběru je kolem 200 různych rámů od zlatých barokních přes klasické až po moderní.

Pro zadné rámy (blind rámy) používame pouze pravé dřevo. Dřevo dovážíme pouze z Finských lesù, které jsou chráněny před odlesnováním. Všechny naše zadní blind rámy mají certifikát FSC pro ochranu lesù. Pro ozdobné rámy dřevo dovážímez Neměcka, Nizozemska, a Italka. Jsou přímo na místě takyzspracované a lakované.

Co se týka forem rámů, máte na výběr tenké, široké, tlusté, nebo jednoduché. Cena je poěítana automaticky pri výběru rámu. Pro rámy používame jonem dřevo, zýdny hliník nebo plast.

k modelům rámů

Tisk na plátno známých umělců

NAHORU