Přejete si ještě více zosobnení?

 

Když máte rádi živé umìní, pak jste u nás správnì. Vyrábíme perfektní obrazy na míru tiskem prímo na døevo. A protože nepoužívame pøi nanášení barev pomocný papír anebo jiné podlohy, struktura døeva zùstane spatøitelná i napovrchu obraze pøes barvu.

Pøi tisku na døevo stojí vìtšinou v popøedí motiv. Díky naši nový metode stojí v popøedí nejen motiv ale taky pøírodná struktura døeva. Na povrchu obraze se dá rozeznát døevové tkanivo se svími obrázky, zvlášnosti a kruhy co udelá z vašeho obraze ještì vìtèí unikát.

 

Z bílé se stává pøíroda

Pøi tisku pøímo na døevo (bez bílé podkladní barvy) bílá brava je transparentní a namíst ní je døevo se svím charakteristickým zbarvením. Proto obraz je taky žlutší a tmavìjší než ten originální, ketrý spatøíte na své obrazovce. Všechy bíde elemeny se z obraze strácejí zùstají nezbarvené, co odhalí strukturu døeva.

Tisk na dřevo s bílým podkladem

 

Pøi tisku pøímo na døevo s bílým podkladem proniká døevové sbarvení na barvy obraze o neco ménì. Pøesto dokážete rozeznat charekteristiku døeva s jeho kruhy a nerovnomerním šrafováním. Bílé èásti obraze jsou bíle, ale taky prokazují strukturu døeva.

 

Umìlecký tisk pøímo na døevo, bez bílýho podkladu

 

Stálost barev: nejvìrohodnìší barvy s mit nejmodernìjší technologii tisku
Jasnost a èírost barev: žadný laminování a dublování s PVC
odolný proti UV záøení: garance barev do 99 let
bez mítkování a møížek: kvalita tisku s 2000 dpi
Kvalitní: CAD nepohyblivý a odolný zavìošovací bez plastu
Praktický: insklusívnì dva variabilní bezpeènostní systémy
Èistý: bez škrabncù na zdi

 

Tisk na dřevo s bílým pokladem

 

Stálost barev: nejvìrohodnìší barvy s mit nejmodernìjší technologii tisku
Jasnost a èírost barev: žadný laminování a dublování s PVC
odolný proti UV záøení: garance barev do 99 let
bez mítkování a møížek: kvalita tisku s 2000 dpi
Kvalitní: CAD nepohyblivý a odolný zavìošovací bez plastu
Praktický: insklusívnì dva variabilní bezpeènostní systémy
Èistý: bez škrabncù na zdi

Tisk na dřevo s bílým podkladem

Další informace o tisku fotografií »

Vaše fotografie jako tisk na plexisklo, nebo na umělecké papířy jakými jsou: lesklý foto papír, pravý akvarelovž papír, plakový papír, ručně vyrobený Bütten papír. Reproukovat lze taky na plátno, s lakovou úpravou nebo jako ručně malované olejomalby.

Nahoru