Naše služby:

✓ Ůprava kvality fotky

✓ Oprava drobných vad

✓ Bez škodlivých chemických látek

✓ Obrovské barevné spektrum barev

✓ Individuální výběr materialu tisku

✓ Vlastní velikost

Nahrajte Vaší fotografii na webstránku a
odešlete Vaší fotografii ve formátu jpg 

Zvolte si Váš osobní styl
velikost a materiál Vaší fotografie

Vaše fotografie jsou stejnì výjimeèné jako Vy! Aby výsledek byl co nejlepší potøebujeme pro výrobu Vaší fotografii v digitální formì a ve vysokém rozlišení (formát JPG a min. 2 megapixely). Po odeslání fotografie pøes naši web stránku si nejdøív zvolte formát v cm.

Následnì si vyberte techniku nebo materiál pro reprodukce: digitální tisk nebo olejomalba na plátno. Umìlecké plátno (390g), umìlecké lakované plátno (410g), plakátový papír (230g), akvarelový papír (210g), tapetový papír (190g), plexisklo (4 mm) nebo hliník (3 mm).

Dle Vašeho pøání mùže být Váš obraz odeslán v tubì nebo mùže být napnut pøímo na zadní rám až do velikosti XXL. Také máme více nìž sto rámù!

Naèíst a odeslat fotografii

MALÉ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ
ZDARMA

Vaše fotografie je zpracována našemi grafiky tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku barvy, svìtla a jasu. Jakékoliv nedostatky budou hned odstranìny. Pokud bychom mìli nìjaké pochybnosti o kvalitì Vaší fotografie, budeme vás kontaktovat. 

 

GARANCE ANONIMITY
FOTOGRAFIE JSOU VAŠE VLASTNICTVÍ

Kromì nás NIKDO neuvidí Vaši fotografii na internetu. Pokud se nakonec rozhodnete zrušit Vaši objednávku a fotografii jste nám již zaslali, bude Vaše fotografie automaticky smazána z našeho systému.

Pěkně zarámovanà obrazy v koupelně

Vlastní fotografie v koupelně

Vlastní malby v ložnici

Vaše vlastní fotografie jako obray

Co by mohlo přinést lepší dekoraci nejkrásnější okamžiky ze svého života na stěně obývacího pokoje? Vaše nejkrásnější svatební fotografie, nejzábavnější okamžik na vašich posledních narozeninách, nebo vzpomínky na rodinu a přátele? Všichni určitě mají ve svém domě zvláštní místo.

U nás míte moýnost si nechat vytisknout požadovaný motiv na kvalitní materiál v individuálním formátu. Ať s ivyberete tisk na plátno, plexisklo, hlinník, sklo nebo magnetickou tabuli, jejich kvalita bude dlouhotrvající a nude inspirovat své diváky v krásných barvách. Perfektní dárek pro další oslavu!

KOLEKCE FOTOGRAFIÍ PRO TISK

NAHORU