Rámy pro každé umělecké dílo

Rámy pro obrazy

Ručně vyráběné a individuálně upravené rámečky: barokní, designové, pozlacené, galerií, rámy se stínovými mezerami a mnoho dalších ...

✓ Muzejní kvalita ✓ Výroba na míru ✓ Se zavěšovacím systémem ✓ Výrobní honování ✓ Pečlivost výběru materiílů ✓ Zadné rámy s certifikátem pro ochranu lesů

Barokní rám zlato - èerný

TRADIÈNÍ VÝROBA NA MÍRU

Ruènì vyrábìné rámy Myartprints.cz jsou vyrábìny na míru, dle zadaných požadavkù zákazníka. Každý si mùže vybrat formát svého obrazu nebo eventuálnì paspartu a k tomu vhodný rám. Obrazy s rámem na míru budou vyrobeny a doruèeny zákazníkovi.

 Všechny rámy jsou døevìné a øezané ruènì na míru. K výrobì rámu nepoužíváme syntetický materiál nebo hliník, ale pouze pøírodní kvalitní døevo.
Máte na výbìr z více než 100 modelù rámù: od tenkých po robustní rámování, klasické nebo moderní. Na naších stránkách nenabízíme pouze rámování ze syntetického materiálu nebo z hliníku.
Výbìr rámování a objednávka rámu vyrobeného na míru (uvedeno níže)  

Výbìr rámu je stejnì tak individuální jako výbìr obrazu. Jakmile jste vybrali rozmìry Vaší reprodukce, nezbývá Vám než vybrat velikost rámu, který bude perfektnì sedìt s Vaším obrazem. V interaktivním studiu mùžete vidìt to, co jste vybrali a zkontrolovat zda jsou proporce mezi obrazem a rámem správné.

V interaktivním studiu si mùžete na pozadí vybrat barvu Vaší stìny, kterou máte doma a uvìdomit si tak, jak bude vypadat obraz u Vás doma. To Vám mùže pomoci vyhnout špatnému výbìru.

Dbáme pøedevším nato, aby se pro výrobu našich rámù vybíralo jen to nejlepší døevo. Na pøíklad naše zadní rámy mají FSC-certifikát. Døevo pochází z Finska, kde se dbá na ochranu a rozumné odlesòování lesù. Nepoužíváme døevo z tropických pásem, kde se o ochranu nedbá. Ozdoba, lakování a zpracování lišty se pak provádí pøevážnì v Nemìcku, Nizozemsku a Itálii.

Nabízíme Vám široký sortiment rámù. Mùžete vybírat z úzkych, širokých, tlustých, tenkých, moderních a také klasických rámù na obrazy - za výhodné ceny. Rámy vyrobené z plastu anebo z hliníku nemáme v naší nabídce, protože dle našeho názoru, jsou ménì ušlechtilé. Dávame pøednost kvalitì, pøírodním materiálùm a klasické výrobì na míru.

Stejnì tak jako jste si na míru vybrali váš obraz, máte možnost si vybrat také rám, který se bude k obrazu nejlépe hodit. Po výbìru obrazu, rozmìrù a materiálu navštivte naše ramové studio: v nìm máte možnost nahlédnout jak by Váš obraz vypadal pøímo s rámeèkem. Staèí pouze kliknout na vzorek rámu a obraz se Vám zobrazí automaticky. Tímto je výbìr obrazu na míru ukonèen!

RÁMY NA OBRAZY Z NAŠÍ VÝROBY

Ještě více rámů můžete nalézt v šedém podkadu

Olejomalba se zlatým rámem

Young Bohemian Serb von Charles Landelle rafinovaný zlatým rámem

Čaro obrazu jednoduchých linií s dřevěným rámem

Grafické umění s dřevěným rámem.

Přihlásit se k odběru informčního emailu od MYARTPRINTS.CZ!

Buďte první, kdo se dozví o speciálních nabídkách a exkluzivních slevových kupónech. Nabízíme Vám krásné motivy obrazů pro váš domov a taky nápady na dekoraci.


Přihlaste se k odběru našeho informačního emailu:

Přihlaste se k odběru našeho informačního e-newsletteru a nezmeškejte žádnou nabídku!
Nahoru