Barokní rám zlato - èerný

TRADIÈNÍ VÝROBA NA MÍRU

Ruènì vyrábìné rámy Myartprints.cz jsou vyrábìny na míru, dle zadaných požadavkù zákazníka. Každý si mùže vybrat formát svého obrazu nebo eventuálnì paspartu a k tomu vhodný rám. Obrazy s rámem na míru budou vyrobeny a doruèeny zákazníkovi.

 Všechny rámy jsou døevìné a øezané ruènì na míru. K výrobì rámu nepoužíváme syntetický materiál nebo hliník, ale pouze pøírodní kvalitní døevo.
Máte na výbìr z více než 100 modelù rámù: od tenkých po robustní rámování, klasické nebo moderní. Na naších stránkách nenabízíme pouze rámování ze syntetického materiálu nebo z hliníku.
Výbìr rámování a objednávka rámu vyrobeného na míru (uvedeno níže)  

Výbìr rámu je stejnì tak individuální jako výbìr obrazu. Jakmile jste vybrali rozmìry Vaší reprodukce, nezbývá Vám než vybrat velikost rámu, který bude perfektnì sedìt s Vaším obrazem. V interaktivním studiu mùžete vidìt to, co jste vybrali a zkontrolovat zda jsou proporce mezi obrazem a rámem správné.

V interaktivním studiu si mùžete na pozadí vybrat barvu Vaší stìny, kterou máte doma a uvìdomit si tak, jak bude vypadat obraz u Vás doma. To Vám mùže pomoci vyhnout špatnému výbìru.

.

 Dbáme pøedevším nato, aby se pro výrobu našich rámù vybíralo jen to nejlepší døevo. Na pøíklad naše zadní rámy mají FSC-certifikát. Døevo pochází z Finska, kde se dbá na ochranu a rozumné odlesòování lesù. Nepoužíváme døevo z tropických pásem, kde se o ochranu nedbá. Ozdoba, lakování a zpracování lišty se pak provádí pøevážnì v Nemìcku, Nizozemsku a Itálii.Nabízíme Vám široký sortiment rámù. Mùžete vybírat z úzkych, širokých, tlustých, tenkých, moderních a také klasických rámù na obrazy - za výhodné ceny. Rámy vyrobené z plastu anebo z hliníku nemáme v naší nabídce, protože dle našeho názoru, jsou ménì ušlechtilé. Dávame pøednost kvalitì, pøírodním materiálùm a klasické výrobì na míru.Stejnì tak jako jste si na míru vybrali váš obraz, máte možnost si vybrat také rám, který se bude k obrazu nejlépe hodit. Po výbìru obrazu, rozmìrù a materiálu navštivte naše ramové studio: v nìm máte možnost nahlédnout jak by Váš obraz vypadal pøímo s rámeèkem. Staèí pouze kliknout na vzorek rámu a obraz se Vám zobrazí automaticky. Tímto je výbìr obrazu na míru ukonèen!

 

RÁMY NA OBRAZY Z NAŠÍ VÝROBY

Ještě více rámů můžete nalézt v šedém podkadu

PintarCobre 19x22 Kupfer (S)

PintarCobre 19x22 Kupfer (S)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,50 cm
Šířka lišty obrazu
1,90 cm
Hloubka rámu
2,20 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5149-6001
PintarCobre 19x22 Kupfer (S)PintarCobre 19x22 Kupfer (S)
Objednat jenom rám

PintarCobre 15x34 Kupfer (M)

PintarCobre 15x34 Kupfer (M)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,50 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,40 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5323-6001
PintarCobre 15x34 Kupfer (M)PintarCobre 15x34 Kupfer (M)
Objednat jenom rám

Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,20 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5215-6001

PintarLatón 19x22 Messing-Gold (S)

PintarLatón 19x22 Messing-Gold (S)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,50 cm
Šířka lišty obrazu
1,90 cm
Hloubka rámu
2,20 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5149-6000
PintarLatón 19x22 Messing-Gold (S)PintarLatón 19x22 Messing-Gold (S)
Objednat jenom rám

PintarLatón 15x34 Messing-Gold (M)

PintarLatón 15x34 Messing-Gold (M)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,50 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,40 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5323-6000
PintarLatón 15x34 Messing-Gold (M)PintarLatón 15x34 Messing-Gold (M)
Objednat jenom rám

PintarLatón 22x40 Messing-Gold (L)

PintarLatón 22x40 Messing-Gold (L)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,20 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5215-6000
PintarLatón 22x40 Messing-Gold (L)PintarLatón 22x40 Messing-Gold (L)
Objednat jenom rám

PintarNíquel 19x22 Nickel-Silber (S)

PintarNíquel 19x22 Nickel-Silber (S)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,50 cm
Šířka lišty obrazu
1,90 cm
Hloubka rámu
2,20 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5149-6002
PintarNíquel 19x22 Nickel-Silber (S)PintarNíquel 19x22 Nickel-Silber (S)
Objednat jenom rám

PintarNíquel 15x34 Nickel-Silber (M)

PintarNíquel 15x34 Nickel-Silber (M)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,50 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,40 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5323-6002
PintarNíquel 15x34 Nickel-Silber (M)PintarNíquel 15x34 Nickel-Silber (M)
Objednat jenom rám

PintarNíquel 22x40 Nickel-Silber (L)

PintarNíquel 22x40 Nickel-Silber (L)
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,20 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5215-6002
PintarNíquel 22x40 Nickel-Silber (L)PintarNíquel 22x40 Nickel-Silber (L)
Objednat jenom rám

Marco Blanco 15x35

Marco Blanco 15x35
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
115,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
115,00 cm
Číslo obrazu:
 5323660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Blanco 15x35
Objednat jenom rám

Marco Blanco 20x22

Marco Blanco 20x22
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
2,20 cm
Maximálna velikost - větší strany
115,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
115,00 cm
Číslo obrazu:
 5149660
Nero 20 MattweißMarco Blanco 20x22
Objednat jenom rám

Nero 20x30 Mattweiß

Nero 20x30 Mattweiß
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
120,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
80,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
120,00 cm
Číslo obrazu:
 5150660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignNero 20x30 Mattweiß
Objednat jenom rám

Marco Blanco 23x40

Marco Blanco 23x40
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,20 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
295,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
295,00 cm
Číslo obrazu:
 5215660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Blanco 23x40
Objednat jenom rám

Marco Blanco 30x30

Marco Blanco 30x30
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
3,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
295,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
295,00 cm
Číslo obrazu:
 5222660
Schlicht und Elegant, Modernes Design, Jung, FrischMarco Blanco 30x30
Objednat jenom rám

Marco Blanco 42x34

Marco Blanco 42x34
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
4,10 cm
Hloubka rámu
3,30 cm
Maximálna velikost - větší strany
295,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5199660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Blanco 42x34
Objednat jenom rám

Marco Negro 15x35

Marco Negro 15x35
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
100,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 53236170
jednoduchý dřevěný rám sesvěžím DesignemMarco Negro 15x35
Objednat jenom rám

Nero 20 Mattschwarz

Nero 20 Mattschwarz
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
2,20 cm
Maximálna velikost - větší strany
115,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
115,00 cm
Číslo obrazu:
 51496170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignNero 20 Mattschwarz
Objednat jenom rám

Marco Negro 20x30

Marco Negro 20x30
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
290,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
290,00 cm
Číslo obrazu:
 51506170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Negro 20x30
Objednat jenom rám

Marco Negro 23x40

Marco Negro 23x40
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,20 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 52156170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Negro 23x40
Objednat jenom rám

Marco Negro 30x30

Marco Negro 30x30
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
3,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
290,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
290,00 cm
Číslo obrazu:
 52226170
Marco Negro 30x30Marco Negro 30x30
Objednat jenom rám

Marco Negro 42x34

Marco Negro 42x34
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
4,10 cm
Hloubka rámu
3,30 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 51996170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Negro 42x34
Objednat jenom rám
NAHORU