Barokní rám zlato - èerný

TRADIÈNÍ VÝROBA NA MÍRU

Ruènì vyrábìné rámy Myartprints.cz jsou vyrábìny na míru, dle zadaných požadavkù zákazníka. Každý si mùže vybrat formát svého obrazu nebo eventuálnì paspartu a k tomu vhodný rám. Obrazy s rámem na míru budou vyrobeny a doruèeny zákazníkovi.

 Všechny rámy jsou døevìné a øezané ruènì na míru. K výrobì rámu nepoužíváme syntetický materiál nebo hliník, ale pouze pøírodní kvalitní døevo.
Máte na výbìr z více než 100 modelù rámù: od tenkých po robustní rámování, klasické nebo moderní. Na naších stránkách nenabízíme pouze rámování ze syntetického materiálu nebo z hliníku.
Výbìr rámování a objednávka rámu vyrobeného na míru (uvedeno níže)  

Výbìr rámu je stejnì tak individuální jako výbìr obrazu. Jakmile jste vybrali rozmìry Vaší reprodukce, nezbývá Vám než vybrat velikost rámu, který bude perfektnì sedìt s Vaším obrazem. V interaktivním studiu mùžete vidìt to, co jste vybrali a zkontrolovat zda jsou proporce mezi obrazem a rámem správné.

V interaktivním studiu si mùžete na pozadí vybrat barvu Vaší stìny, kterou máte doma a uvìdomit si tak, jak bude vypadat obraz u Vás doma. To Vám mùže pomoci vyhnout špatnému výbìru.

.

 Dbáme pøedevším nato, aby se pro výrobu našich rámù vybíralo jen to nejlepší døevo. Na pøíklad naše zadní rámy mají FSC-certifikát. Døevo pochází z Finska, kde se dbá na ochranu a rozumné odlesòování lesù. Nepoužíváme døevo z tropických pásem, kde se o ochranu nedbá. Ozdoba, lakování a zpracování lišty se pak provádí pøevážnì v Nemìcku, Nizozemsku a Itálii.Nabízíme Vám široký sortiment rámù. Mùžete vybírat z úzkych, širokých, tlustých, tenkých, moderních a také klasických rámù na obrazy - za výhodné ceny. Rámy vyrobené z plastu anebo z hliníku nemáme v naší nabídce, protože dle našeho názoru, jsou ménì ušlechtilé. Dávame pøednost kvalitì, pøírodním materiálùm a klasické výrobì na míru.Stejnì tak jako jste si na míru vybrali váš obraz, máte možnost si vybrat také rám, který se bude k obrazu nejlépe hodit. Po výbìru obrazu, rozmìrù a materiálu navštivte naše ramové studio: v nìm máte možnost nahlédnout jak by Váš obraz vypadal pøímo s rámeèkem. Staèí pouze kliknout na vzorek rámu a obraz se Vám zobrazí automaticky. Tímto je výbìr obrazu na míru ukonèen!

 

RÁMY NA OBRAZY Z NAŠÍ VÝROBY

Ještě více rámů můžete nalézt v šedém podkadu

Marco Blanco 15x35

Marco Blanco 15x35
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
115,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
115,00 cm
Číslo obrazu:
 5323660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Blanco 15x35
Objednat jenom rám

Marco Blanco 20x22

Marco Blanco 20x22
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
2,20 cm
Maximálna velikost - větší strany
115,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
115,00 cm
Číslo obrazu:
 5149660
Nero 20 MattweißMarco Blanco 20x22
Objednat jenom rám

Nero 20x30 Mattweiß

Nero 20x30 Mattweiß
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
120,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
80,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
120,00 cm
Číslo obrazu:
 5150660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignNero 20x30 Mattweiß
Objednat jenom rám

Marco Blanco 23x40

Marco Blanco 23x40
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,20 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
295,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
295,00 cm
Číslo obrazu:
 5215660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Blanco 23x40
Objednat jenom rám

Marco Blanco 30x30

Marco Blanco 30x30
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
3,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
295,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
295,00 cm
Číslo obrazu:
 5222660
Schlicht und Elegant, Modernes Design, Jung, FrischMarco Blanco 30x30
Objednat jenom rám

Marco Blanco 42x34

Marco Blanco 42x34
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
4,10 cm
Hloubka rámu
3,30 cm
Maximálna velikost - větší strany
295,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 5199660
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Blanco 42x34
Objednat jenom rám

Marco Negro 15x35

Marco Negro 15x35
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
100,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 53236170
jednoduchý dřevěný rám sesvěžím DesignemMarco Negro 15x35
Objednat jenom rám

Nero 20 Mattschwarz

Nero 20 Mattschwarz
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
2,20 cm
Maximálna velikost - větší strany
115,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
75,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
115,00 cm
Číslo obrazu:
 51496170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignNero 20 Mattschwarz
Objednat jenom rám

Marco Negro 20x30

Marco Negro 20x30
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
290,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
290,00 cm
Číslo obrazu:
 51506170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Negro 20x30
Objednat jenom rám

Marco Negro 23x40

Marco Negro 23x40
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,60 cm
Šířka lišty obrazu
2,20 cm
Hloubka rámu
4,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 52156170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Negro 23x40
Objednat jenom rám

Marco Negro 30x30

Marco Negro 30x30
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
3,00 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
290,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
290,00 cm
Číslo obrazu:
 52226170
Marco Negro 30x30Marco Negro 30x30
Objednat jenom rám

Marco Negro 42x34

Marco Negro 42x34
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,80 cm
Šířka lišty obrazu
4,10 cm
Hloubka rámu
3,30 cm
Maximálna velikost - větší strany
298,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
140,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
110,00 cm
Číslo obrazu:
 51996170
Schlichter Holzrahmen im frischen DesignMarco Negro 42x34
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15 Naturweiß

Nielsen Loft 15 Naturweiß
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
120,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940584
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 15 Naturweiß
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 přírodní bílá

Nielsen Loft 20x20 přírodní bílá
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940590
Přírodní barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x20 přírodní bílá
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 Naturweiß 940596

Nielsen Loft 20x35 Naturweiß 940596
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940596
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 20x35 Naturweiß 940596
Objednat jenom rám

Nielson Loft 25 Naturweiß

Nielson Loft 25 Naturweiß
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940602

Nielsen Loft 15 Anthrazit

Nielsen Loft 15 Anthrazit
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940589
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 15 Anthrazit
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 antracit

Nielsen Loft 20x20 antracit
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940595
Přírodní barvy, jednoduchí, rovní a přímočaríNielsen Loft 20x20 antracit
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 Anthrazit

Nielsen Loft 20x35 Anthrazit
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940601
Nielsen Loft 20x35 AnthrazitNielsen Loft 20x35 Anthrazit
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25 Anthrazit

Nielsen Loft 25 Anthrazit
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940607
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 25 Anthrazit
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15 Grau

Nielsen Loft 15 Grau
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940586
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 15 Grau
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 šedá

Nielsen Loft 20x20 šedá
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940592
Přírodní barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x20 šedá
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 Grau

Nielsen Loft 20x35 Grau
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940598

Nielsen Loft 25 Grau

Nielsen Loft 25 Grau
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940604
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 25 Grau
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15 Kakao

Nielsen Loft 15 Kakao
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
200,00 cm
Číslo obrazu:
 940587
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 15 Kakao
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 kakao

Nielsen Loft 20x20 kakao
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940593
Přírodní barvy, jednoduchí, rovní a přímočaríNielsen Loft 20x20 kakao
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 Kakao

Nielsen Loft 20x35 Kakao
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940599
Nielsen Loft 20x35 KakaoNielsen Loft 20x35 Kakao
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25 Kakao

Nielsen Loft 25 Kakao
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940605
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 25 Kakao
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15 Kaffee

Nielsen Loft 15 Kaffee
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940588
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 15 Kaffee
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 káva

Nielsen Loft 20x20 káva
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940594
Přírodní barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x20 káva
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 Kaffee

Nielsen Loft 20x35 Kaffee
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940600
Nielsen Loft 20x35 KaffeeNielsen Loft 20x35 Kaffee
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25 Kaffee

Nielsen Loft 25 Kaffee
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940606
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 25 Kaffee
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15 Linde

Nielsen Loft 15 Linde
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940585
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 15 Linde
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 lípa

Nielsen Loft 20x20 lípa
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940591
Přírodní barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x20 lípa
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 Linde

Nielsen Loft 20x35 Linde
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940597

Nielsen Loft 25 Linde

Nielsen Loft 25 Linde
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940603
Naturfarben, Schlicht, Edel, GeradlinigNielsen Loft 25 Linde
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15x30 javor

Nielsen Loft 15x30 javor
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940500
Přírodní javorové dřevo,jednoduché rovné a lineární Nielsen Loft 15x30 javor
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 javor

Nielsen Loft 20x20 javor
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940570
Barva dřeva javorová, jednoduchý, rovný a ušlechtilýNielsen Loft 20x20 javor
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 javor

Nielsen Loft 20x35 javor
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940510
Přírodní javorové barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x35 javor
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25x45 javor

Nielsen Loft 25x45 javor
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940520
Přírodní javorové barvy, jednoduché, rovné a přímočaréNielsen Loft 25x45 javor
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15x30 týk

Nielsen Loft 15x30 týk
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940507
Přírodní teaakové dřevo,jednoduché rovné a lineární Nielsen Loft 15x30 týk
Objednat jenom rám

Nielsen týk

Nielsen týk
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940577
Barva dřeva týková, jednoduchý, rovný a ušlechtilýNielsen týk
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 teak

Nielsen Loft 20x35 teak
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940517
Přírodní teakové barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x35 teak
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25x45 teak

Nielsen Loft 25x45 teak
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940527
Přírodní teakové barvy, jednoduché, rovné a přímočaréNielsen Loft 25x45 teak
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15x30 dub

Nielsen Loft 15x30 dub
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940501
Přírodní dubové dřevo, prosté, jednoduché a přímočarýNielsen Loft 15x30 dub
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 dub

Nielsen Loft 20x20 dub
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940571
Barva dřeva dubová, jednoduchý, rovný a ušlechtilýNielsen Loft 20x20 dub
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 dub

Nielsen Loft 20x35 dub
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940511
Přírodní dubové barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x35 dub
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25x45 dub

Nielsen Loft 25x45 dub
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940521
Přírodní dubové barvy, jednoduché, rovné a přímočaréNielsen Loft 25x45 dub
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15x30 třešeň

Nielsen Loft 15x30 třešeň
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940502
Přírodní třešeňové dřevo, prosté, jednoduché a přímočarýNielsen Loft 15x30 třešeň
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 třešeň

Nielsen Loft 20x20 třešeň
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
0,00 cm
Číslo obrazu:
 940572
Barva dřeva třešnová, jednoduchý, rovný a ušlechtilýNielsen Loft 20x20 třešeň
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 třešeň

Nielsen Loft 20x35 třešeň
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940512
Přírodní třešňové barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x35 třešeň
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25x45 třešeň

Nielsen Loft 25x45 třešeň
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940522
Přírodní třešňové barvy, jednoduché, rovné a přímočaréNielsen Loft 25x45 třešeň
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15x30 bambus

Nielsen Loft 15x30 bambus
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940505
Přírodní bambusocé dřevo, prosté, jednoduché a přímočarýNielsen Loft 15x30 bambus
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x20 bambus

Nielsen Loft 20x20 bambus
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940575
Barva dřeva bambusová, jednoduchý, rovný a ušlechtilýNielsen Loft 20x20 bambus
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 bambus

Nielsen Loft 20x35 bambus
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940515
Přírodní bambusové barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x35 bambus
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25x45 bambus

Nielsen Loft 25x45 bambus
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940525
Přírodní bambusové barvy, jednoduché, rovné a přímočařéNielsen Loft 25x45 bambus
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 15x30 wengé

Nielsen Loft 15x30 wengé
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
3,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940506
Přírodní wenge dřevo, prosté, jednoduché a přímočarýNielsen Loft 15x30 wengé
Objednat jenom rám

Nielsen Loft Wengé

Nielsen Loft Wengé
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ne
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
1,50 cm
Hloubka rámu
2,00 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940576
Barva dřeva Wengé (tmavě hnědá), jednoduchý, rovný a ušlechtilýNielsen Loft Wengé
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 20x35 wengé

Nielsen Loft 20x35 wengé
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,00 cm
Hloubka rámu
3,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940516
Přírodní wengé barvy, jednoduché, hladké a přímočaríNielsen Loft 20x35 wengé
Objednat jenom rám

Nielsen Loft 25x45 wengé

Nielsen Loft 25x45 wengé
Vhodný pro plakáty a tisk na papír
ano
Vhodný pro olejomalby a tisk na plátno
ano
Vhodný pro paspartu
ano
Překrávání s obrazem
0,70 cm
Šířka lišty obrazu
2,50 cm
Hloubka rámu
4,50 cm
Maximálna velikost - větší strany
200,00 cm
Maximalna velikost - menší strany
150,00 cm
Maximálna velikost bez vyztužení
80,00 cm
Číslo obrazu:
 940526
Přírodní wengé barvy, jednoduché, rovné a přímočaréNielsen Loft 25x45 wengé
Objednat jenom rám
NAHORU