Andy Warhol ( * 1928 † 1987 )

Andy Warhol (1928 - 1987)

Andy Warhol se narodil 6. srpna 1928 v Pittsburghu v Pensylvánii a zemøel v New Yorku 22. února 1987. Byl to americký umìlec, který se vìnoval Modernímu umìní, jehož byl zakladatelem. Je známý pøedevším jako znamenitý novináø, než jako malíø z jehož výstavy byly úspìšnì prodány jeho obrazy. Pøesto tato dvì povolání novináøe a umìlce jsou velmi propojena skrze témata a použité techniky.

Warhoul je v celém svìtì známý díky jeho malbám, hudbì, kterou produkoval, knihám a a avantgardním filmùm a díky jeho konexím s intelektuály této doby. Andy Warhoul velmi ovlivnil souèasné dílo svými sériemi hvìzd

Reprodukce na platno a olejomalby od Andy Warhol
Nahoru