Unikátní tištìné obrazy s rámem nebo bez a olejomalby.

Pokud jste milovníci umìleckých tištìných obrazù, pak jste u nás správnì! Nabízíme pouze pro vás umìlecký tisk, rámované obrazy, vysoce kvalitní barvy a olejomalby. Na naší webstránce naleznete témìø všechny obrazy nejen slavných umìlcù, ale také moderních malíøù. Obrazy si v online obchodì mùžete nechat vyrobit na míru jako tisk na plátno, papír anebo na pevný materiál kterým je døevo, plexisklo anebo hliníková deska.

 

SLUŽBY A GARANCE KVALITY

Nejlepší kvalitu za nízkou cenu Vám nabízíme na našich webových stránkách. Ruèíme Vám za odolnost vùèi svìtlu na minimálnì 99 let, za pøesnost barev a pøesnost i tìch nejmenších detailù.

Klademe dùraz na spokojenost našeho zákazníka, a už se jedná o soukromou osobu nebo firmu. Naše reprodukce a malby dosahují vysoké kvality. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budeme Vám k dipozici.

Tisk na plátno na míru

K tomu máte možnost si sami pro váš obraz vybrát libovolný formát, rám a materiál pro reprodukci.

Přitom při produkci dbáme na životní prostředí. Pečlivě si vybírame vaše dodávatele. Jako například dřevo pro zadné rámy nakupujeme výhradně z cetifikovaných skandinávksých lesů a pro výrobu tisků používame plátno jenom z ryzí bavlny.

Také naše tiskárna používá zcela neškodní inkoust bez škodlivých látek a tím dbáme pro zdravý vzduch ve vašem domově.

Perfektné
obrazy
& rámy

Zde najdete klasické umění slavných umělců, která vám můžou dodát vaším zdím osobní nádech.

Více než 300 000 uměleckých děl vám dá velkou možnost vžběru. Můžete si vybrat mezy umělecké papíry, jemné plátna a vysoce kvalitné rámy včetně paste-partout, nebo zadní lepenky.

Vše se zobrazí perfektně ve správných formátech a bude vám doručené po krátké době po ukončení objednávky.

Umněné
za
rozumnou cenu

Uděláme Vám z obrazů umělecké díla.

Neexistuje skoro žádny obraz od známeho malíře, který by sme neměli v katalogu a neuměli reprodukovat jako tisk na plátno nebo olejomalbu. Dnes se můžeme pyšit z více 300 000 obrazů od více něž 30.000 umělců — mezi tím patří taky umělci moderního umění a uznávaní fotografové.

Volba-pro-tisk

Doporuète nás

Máte pøítele nebo známého, kterého by mohla zajímat naše online-galerie? Mùžete mu pomocí e-mailu rychle a pohodlnì zaslat Váš typ. Garantujeme Vám, že e-mailová adresa není ukládána do pamìti ani využívána na jiné promoèní akce.

DÁLE »

Kontakt

Nemùžete na naši stránce nìco nalézt anebo potøebujete s nìèím pomoct? Máte nìjaké pøipomínky, které byste nám chtìli sdìlit? V každém pøípadì neváhejte a zeptejte se nás, rádi Vám pomùžeme!

DÁLE »

NAHORU