William Blake ( * 1757 † 1827 )

Životopis William Adolphe Bouguereau

Umělec, který následoval své vize William Blake se narodil 28. listopadu 1757 v Londýně. Jako básník a malíř, rytec a vynálezce reliéfního leptání, měl William Blake dar, který se mu stal břemenem. Dokonce i jako malé dítě měl mystické vize Boha a andělů. Jeho rodiče měli podezření na jeho příběhy a uvědomili si, že jejich syn se liší od ostatních dětí, takže měl domáci vyučování učili doma.

Již ve věku 10 let William Blake věděl, že se chce stát umělcem. Škola kreslení však byla příliš drahá a rodiče ho poslali do výučby mědorytce Jamese Basireho. Nejdřív křeslil náhrobní kameny u Westminsterského opatství. Gotický styl ho inspiroval a v jeho dílech byl vždy patrný. Po ukončení svého učňovského studia Blake pracoval jako nezávislý rytec.

V roce 1779 byl Blake akzeptován na Královskou akademii umění. Chtěl být malířem historie. Prezident akademie však nesouhlasil s jeho prací a dále ho nepropagoval, proto taky své studium brzy ukončil.

Blakeova díla jsou duchovní a formovaná jeho vizemi. Čerpal inspiraci z Bible a vždy následovyl náboženské duchovno. Blake také psal poezii, kterou taky sám ilustroval. Jedna z jeho nejslavnějších knih byla vydaná v 1789 pod názvem “písně nevinnosti a zážitek”. Jedena z nejznámejčích básní se nazýva “Tyger”.

Od roku 1800 do roku 1803 žil Blake v pobřežním městě Felpham, kde získal podporu básníka Williama Hayleyho v těžké financování. Poté se s manželkou přestěhoval do Londýna, kde strávil zbytek života. V roce 1784 založil i tiskařskou firmu, kde pracoval jako jednoduchý rytec a ilustrátor knih. Jako tiskář zůstal během svého života neznámý. Našel však naplnění v umění a žil velmi šťastný život, v neposlední řadě i díky loajální podpoře své ženy. Byl to neúprosný muž, který si říkal médium duchů.

William Blake zemřel v 1827. Jeho práce počas jeho života nebyly populární , protože byli odlišné, mystický a tvarované vizemi. Pouze takzvaní Pre-Raphaelite umělci obdivovali jeho díla, V poloviny 19. století se stal William Blake jednou z nejdůležitějších postav britského umění.

Reprodukce na platno a olejomalby od William Blake
Nahoru