Rosalba Giovanna Carriera ( * 1675 † 1757 )

Reprodukce Rococo

Rosalba Giovanna Carriera

Rosalba Giovanna Carrierav - èisté rokoko (1675 - 1757)

Tato umìlkynì se narodila 7. øíjna 1675 v Benátkách. Ze zaèátku malovala miniaturní portréty. Pozdìji se více specializoval na koncepci idealizovaných obrazù, které vykresluje pastely stylem typickým pro rokoko. Carriera se brzy stala velmi populární a jako èlen zaèala pùsobit v Akademii San Luca v Øímì. Malovala také ve Francii a Rakousku, kde si získala obdivovatele pøedevším díky své technice. Malíøka umøela 15. dubna 1757 ve svém rodném mìstì Benátky. (c) Hardy Schulz, Hamroug - Jean-Gérard Anfossi, Paris

Reprodukce na platno a olejomalby od Rosalba Giovanna Carriera

Nahoru