Marc Chagall ( Mark Zakharovich Shagal * 1887 † 1985 )

Marc Chagall - surealismus


Marc Chagall se narodil 7. èervence 1887 na území dnešního Bìloruska. Byl malíøem židovského pùvodu zastupujíci expresionizmus, symlolizmus a kubizmus. V Rusku moc velký úspìch nemìl. Podaøilo se mu umìlecky presadit až po odchodu do Paøíže - patøil do komunity umìlcù na Monparnassu. Jeho malby jsou inspirované dìtskými a židovsko-ruskými mýtickými a náboženskými pøedstavami. Barvy obrazù jsou velice živé. Paøíž opustil bìhem druhé svìtové války i se svou manželkou a spolu se ukrývali ve Španìlsku, Portugalsku a USA. Po smrti své manželky se vrátil zpìt do Evropy, kde se v roce 1952 znovu oženil. Zemøel 28. bøezna 1985 v Saint Paul de Vence ve Francii.

Reprodukce na platno a olejomalby od Marc Chagall

Litujeme, bohužel jsme nenašli přesně shodný výsledek.

Promiòte!

Pro vyhledávaný výraz jsme nenalezli žádný obraz
Použijte jiné klíèové slovo nebo využijte naše návrhy vyhledávání.

 

Hledání formátu

Hledáte obrázek ve speciální velikosti a nechcete předmět oříznout? Naše vyhledávání obrázků vám pomůže a umožní vám poskytnout přesné informace o velikosti.

Najít obrázek »

Nabídky

Projděte si naše zmenšené obrázky a objevte skutečné poklady.

Objevte nabídky »

Nejlepší prodejce

Nejoblíbenější motivy všech dob najdete zde v našich nejlepších 1.000!

K nejprodávanějším »

Adresář umělců

Seznam umìlcù - dle pøíjmení, dle proslulosti nebo dle abecedního uspoøádání. V našem repertoáru je zastoupených na tisíce umìlcù

Seznam umìlcù »

Seznam umìlcù »

Umělecké styly a epochy

 Zde je pøehledný seznam všech stylù a umìleckých období. Od antiky po souèasnou modernu.

Umìlecký styl

Vyhledávání barev

Vyhledávaè barev Vám vyhledá obrazy pomocí barev, které se v obrazu nacházejí. Pokud hledáte pouze dle jedné barvy, vyhledávaè Vám nalezne všechny obrazy, ve kterých se barva nejvíce vyskytuje.Mùžete si zvolit až pìt barevných odstínu, abyste našli obraz, který hledáte.

Hledání dle barev »

Sbírky

Neustále hledáme nová témata podle prostředí a tématu. Tyto obrázky jsme již setřídili.

Do sbírek »

Registr muzea

Hledání dle muzeí je pomùcka, která zobrazuje obrazy dle jejich lokality. Pokud napøíklad hledáte obrazy z paøížského Louvru, zvolte Louvre.
V seznamu muzeí je evidováno pouze 50% ze všech našich dìl.

Muzea a galerie »

Registr klíčových slov

Heslový rejstøík ukazuje obrazy pøidìlené dle pojmù. Napøíklad pod slovem "Adam" naleznete všechny obrazy, které jsou titulované stejným názvem a souèasnì obrazy od malírù stejného jména jako napøíklad umìlec Adam Elsheimer.

Rejstřík klíčových slov »

Nahoru