Dárkový kupón od MYARTPRINTS.CZ


DARUJTE KOUSEK UMÌNÍ

Darujte kousek umìní: dárkový kupón si mùžete objednat pøes email nebo si ho mùžete vytisknout pøímo.

Darujte dárkový kupón na obraz:

Podmínky:
Dárkový kupón je platný pouze na naší internetové stránce.

Dárkový kupón nemùže být vyplacen v hotovosti. Tuto nabídku nelze kombinovat s jinými slevami, poukazmi ani s vlastní zákazníckou slevou.

Pokud je cena objednávky vyšší, než je cena kupónu, rozdíl v cenì mùže být vyplacen bìžnými platebními metodami, které jsou nabídnuté na naši stránce.

Dárkový kupón je platný až po zaplacení celé objednávky.

 

 

Nahoru