Umělecký styl Expresionismus

Expresionismus od Augusta Mackeho

Expresionismus: Vlna barev a emocí

 

Expresionismus, který se vyvinul mezi 19. a 20. stoletím, je evropským uměleckým směrem, který se odlišuje od Impresionismu. Zatímco Impresionismus se zaměřuje na zachycení smyslových dojmů, expresionismus se snaží o přímé vyjádření emocí s důrazem na subjektivní pocity, syté barvy a výrazné obrysy. Tento směr se vyznačuje silným vyjádřením zjednodušených a abstraktních objektů.

Německý expresionismus vznikl jako reakce na akademické normy, které dominovaly v Evropě od doby renesance. Obrazy expresionistů nekladou důraz na estetické formy, ale namísto toho se zaměřují na elementární prožitky reality, přičemž zdůrazňují silné a originální emocionální projevy. Umění expresionismu čerpá inspiraci z prostředí středověku, obsahujícího odstíny, nereálné postavy a antické motivy.

Skupina umělců nazvaná \\\"The Bridge,\\\" kterou tvořili Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff a Bleyl, byla v roce 1905 považována za zakladatele německého expresionismu. Současně ve Francii vznikl směr nazývaný \\\"fauvismus,\\\" který však nedosáhl takového mezinárodního uznání. V roce 1911 založili umělci Kandinskij a Marc skupinu \\\"The Blue Rider,\\\" ke které se přidali i Macke, Jawlensky, Münter, Klee a další. Tato skupina si kladla za cíl překonat existující hranice v uměleckém vyjádření, což vedlo k rozvoji abstraktního umění.

Umělci tohoto uměleckého stylu Expresionismus
Nahoru