Frederic Velký

Portrét Friedricha Velikého když mìl 68 let

"První Služebník svého Národa" a král Pruska

 

Frédéric Velký se vymezuje jako ikonická a mnohostranná postava německé historie. Nebyl pouze výjimečným pruským velitelem, ale také talentovaným intelektuálem a hudebníkem, vášnivým milovníkem různých forem umění.

Známý svými vizionářskými ambicemi, Frédéric Velký zásadně přetvořil pruskou společnost inspirován idejemi osvícenství. Udržoval bohatou korespondenci s mysliteli jako byl Voltaire a provedl významné reformy, včetně budování škol a zrušení mučení ve svém království.

Avšak králova ambice se neomezovala pouze na sociální a vzdělávací reformy. Jako vládce mocného Pruska vedl také několik vojenských kampaní s cílem rozšířit svá teritoria.

Narozen 24. ledna 1712 v Berlíně, Frédéric Velký zemřel v Postupimi 17. srpna 1786, zanechávaje po sobě trvalé a složité dědictví.

Nalezené motivy kolekce Frederic Velký
Nahoru