Johannes Vermeer ( Jan Vermeer * 1632 † 1675 )


O životì Vermeera toho víme velmi málo. Narodil se 31. øíjna 1632 v Delftu. Jeho otec zpracovával hedvábí, on byl obchodníkem s umìním a hostinským, který se v roce 1650 oženil s Catharinou Bolens. Také pøijal místo starosty v Saint Lucas. Vermeer umøel 15. prosince 1675.

S Halsem a Rembrandtem patøí mezi nejslavnìjší holandské malíøe. Jeho malby fascinují díky harmonii barev, perspektiv a ztvárnìním svìtla. Jeho oblíbeným tématem je malovat ženy v soukromí jejich domova.

Jeho práce zaèala být uznávána až koncem 19. století.

(c) Hardy Schulz, Hamburg - Jean-Gérard Anfossi, Antibes

Reprodukce na platno a olejomalby od Johannes Vermeer

Nahoru