Paula Modersohn-Becker ( * 1876 † 1907 )

Autoportrét Paula Modersohn-Becker

Paula Modersohn-Becker

Paula Modersohn-Becker se narodila 8. února v Drážïanech a zemøela 20.listopadu 1907 ve mìstì Worpswede. Byla pøedstavitelkou raného expresionismu. Jen za nìkolik let své umìlecké práce namalovala pøes 750 obrazù a více než 1000 náèrtù.
Paula Modersohn-Becker žila v Drážïanech, Berlínì, Londýnì, Paøíži a na konci svého života ve Worpswed.

25. kvìtna 1901 se vdala za malíøe Otta Modersohna. Otto se bìhem svého života stal ještì slavnìjší a známìjší než Paula. Možná právì to mìlo za následek jejich rozchodu.

Na konci svého života ve Worpswed vytvoøila svá nejznámìjší díla. Zemøela 20.11.1907.

(c) Hardy Schulz, Hambourg - Jean-Gérard Anfossi, Antibes

Reprodukce na platno a olejomalby od Paula Modersohn-Becker

Obrazy na stránce: 100
Zobrazit obraz:  Katalog | Galerie
NAHORU