Renée Rauchalles

Renée Rauchalles

Renée Rauchalles žije a pracuje v Mnichovì v Nìmecku. Její studium za jejího mládí bylo umìlecky založené (zpìv, divadlo, balet). Díky tomuto studiu se dostala i k malbì. V jejich dílech jsou zachyceny rotující formy.

Její práce je charakterizována oblými tvary a kruhy.

Reprodukce na platno a olejomalby od Renée Rauchalles
Nahoru