Vincent van Gogh ( * 1853 † 1890 )

Na bøehu øeky: tištìná reprodukce

Vincent van Gogh: Malířský Génius a Tragický Život

 

Vincent van Gogh, syn holandského faráře, se narodil 30. března 1853 v Groot-Zundertu nedaleko Bredy v Holandsku. Jeho profesní cesta začala na trhu umění v Haagu, Londýně a Paříži od roku 1869. Snažil se studovat teologii v Bruselu, ale nebyl přijat. Bez akademické přípravy začal kázat a učit v belgickém regionu uhelných dolů. V roce 1879 se Van Gogh rozhodl pro uměleckou dráhu a pod vedením svého bratrance A. Mauveho se plně věnoval malbě. Jeho počáteční díla byla charakterizována zemitými barvami.

Po přestěhování do Paříže v roce 1885, kde žil u svého bratra Thea, se jeho paleta barev výrazně změnila pod vlivem impresionistů. V roce 1888 se přestěhoval do Arles, ale jeho duševní zdraví se rychle zhoršovalo. Po incidentu s Gauguinem, kdy si Van Gogh usekl ucho, byl hospitalizován v Arles a Saint-Remy. V roce 1890 se přesunul do Auvers-sur-Oise u doktora Gacheta, kde 27. července 1890 spáchal sebevraždu.

Van Goghův pobyt v Provence byl klíčový pro jeho umělecký vývoj. Rozvinul zde výjimečný styl s teplými barvami, odlišný od impresionistů. Spolu s Gauguinem, Cezannem a Munchem předznamenal vznik fauvismu a expresionismu. Ačkoli byl za života téměř neznámý, jeho sláva po smrti rapidně vzrostla. Stal se jednou z největších postav světového výtvarného umění a jeho dílo, obsahující zhruba 900 maleb a 1100 kreseb, je dnes neocenitelným pokladem.

Reprodukce na platno a olejomalby od Vincent van Gogh
Nahoru