Franz von Stuck ( * 1863 † 1928 )

Franz von Stuck - (1863 - 1928) autoportrét

Krátká Biografie Franz von Stuck (1863 - 1928)

Franz von Stuck se narodil 23. února 1863 v Tettenweis v Bavorsku. Byl z mlynáøské rodiny a vystudoval umìleckou školu v Mnichovì, kde se pozdìji stal profesorem.

Byl uèitelem známých umìlcù jako Wassily Kandinsky, Paul Klee, Josef Hengge, Georges Kars, Paul Stollreither a Heinrich Strieffler. V roce 1906 dostal za své zásluhy od Bavorska øád a byl pøijat do šlechtického stavu s titulem "rytíø".

Na podnìty Arnold Böcklina vyobrazují jeho díla vznášející se zobrazení z bájek.Jeho velkorozmìrné díla mají ponìkud záhadnou až erotickou atmosféru.

© Hardy Schulz, KUNSTKOPIE.DE

Reprodukce na platno a olejomalby od Franz von Stuck
Nahoru